Agencje tworzące akcje dla Asystenta Google

Każda z firm na poniższej liście zbudowała przynajmniej jedną akcję wysokiej jakości. Eksperci Google sprawdzili, czy każda z tych akcji jest zgodna z najlepszymi praktykami dla użytkowników platformy Actions on Google.

Chcesz zgłosić swoją agencję?

Do programu mogą zgłosić się tylko firmy, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy opublikowały co najmniej jedną akcję spełniającą najlepsze praktyki interfejsów głosowych oraz wykorzystującą przynajmniej dwa zaawansowane elementy wymienione w formularzu zgłoszeniowym.