Actions on Google 

Dziękujemy za zainteresowanie Asystentem Google oraz platformą Actions on Google. 

1. Pomysł (tydzień 1)

Tworzenie akcji należy zacząć od zidentyfikowania momentu, kiedy możemy zaoferować głosową pomoc swoim użytkownikom. Dobrze gdy jest to jeden, powtarzalny przypadek. Dla przykładu takimi akcjami może być sprawdzanie jakości powietrza, odsłuchanie najnowszych wiadomości, czy też angażująca gra słowna.

Przeniesienie wszystkich funkcjonalności serwisu bądź aplikacji do interfejsu głosowego może okazać się niepotrzebne, gdyż nadal w wielu przypadkach interakcja za pomocą ekranu smartfona lub klawiatury może okazać się łatwiejsza dla użytkownika. Najlepiej zacząć więc od znalezienia momentu, w którym nasi odbiorcy mogą nie mieć czasu lub możliwości łatwego sięgnięcia po swój smartfon - to wtedy interakcja głosowa może okazać się dla najbardziej przydatna.

Poszukując inspiracji warto przeanalizować między innymi akcje już teraz dla Asystenta dostępne po angielsku oraz po polsku

2. Projektowanie (tydzień 2)

Projektowanie interfejsów głosowych (VUI, Voice User Interface) jest znacząco różne od projektowania interfejsów graficznych. Naszym celem jest w tym przypadku zaplanowanie naturalnej konwersacji, biorąc pod uwagę np. to, że użytkownik może wykorzystać potoczne słownictwo, nie ma możliwości przewinięcia długiej kwestii, czy nie poda od razu wszystkich potrzebnych nam informacji.

Pierwszym z kroków powinno być zatem określenie do kogo akcja jest skierowana oraz w jakim momencie użytkownik może wchodzić z nią w interakcje.. Na tej podstawie należy zbudować personę, determinującą osobowość akcji, a następnie krok po kroku stworzyć pierwszy dialog, który użytkownik mógłby podjąć z Asystentem.

Na tym etapie warto wykorzystać poradnik Conversation Design lub rozpocząć współpracę z jedną z agencji tworzących akcje na platformie Actions on Google.

3. Implementacja (tydzień 3-4)

Do integracji z Asystentem Google służy platforma Actions on Google, a za zrozumienie i przetwarzanie języka naturalnego odpowiada Dialogflow. Obie te platformy są darmowe i pozwalają każdemu zainteresowanemu zbudować akcję, która następnie dostępna będzie dla wszystkich użytkowników Asystenta w wybranych językach. Czas implementacji różni się w zależności od stopnia zaawansowania akcji. Może on wynosić od kilku dni (dla najprostszych scenariuszów), do około 3 tygodni programowania w przypadku wykorzystywania zaawansowanych rozwiązań.

Dobrym wprowadzeniem do obu platform są przygotowane codelaby. Pozwalają one poznać podstawy tworzenia akcji i krok po kroku prowadzą przez proces jej implementacji. 

4. Testy i Publikacja

Przed ostatecznym opublikowaniem akcji zalecane jest również przeprowadzenie testów z jej potencjalnymi użytkownikami w czym może pomóc skorzystanie z kanałów testowych na platformie AoG. Dzięki ich wykorzystaniu akcja nie jest jeszcze udostępniona wszystkim odbiorcom, ale pozwala na skorzystanie z niej wybranym testerom. 

Jakość każdej akcji jest również sprawdzana przez specjalistów Google bezpośrednio przed jej publikacją. W razie braku akceptacji, twórca otrzyma email z podsumowaniem i sugerowanymi poprawkami. Proces publikacji został dodatkowo dokładnie opisany w tym artykule.

Na każdym z wyżej wymienionych etapów pomocna może okazać się współpraca z jedną z agencji, która pomyślnie ukończyła program szkoleniowy z zakresu Actions on Google oraz zbudowała już przynajmniej jedną akcję wysokiej jakości. 

 

Zapraszamy również na grupę na Facebook "Actions on Google Polska"https://bit.ly/aog-polska