Certyfikacyjny kurs online | Ads: reklama w Zakupach Google

Certyfikacyjny kurs online „Ads: reklama w Zakupach Google" został przygotowany z myślą o uczestnikach, którzy prowadzą już kampanie Google Ads. Udział w kursie pozwoli na zdobycie podstawowej i zaawansowanej wiedzy o sposobie działania i mechanizmach funkcjonowania Ads oraz umożliwi przygotowanie się do egzaminu z reklamy w Zakupach Google.

Udział w kursie pomoże Ci w: 
- zdobyciu wiedzy o reklamie produktowej,
- przygotowaniu się do egzaminu z Zakupów Google.

Szczegóły:
- Czas trwania: 3 części po około 40-50 minut
- Rejestracja na kurs możliwa jest w każdym momencie

Tematyka poszczególnych części:
- część 1/3. Wprowadzenie do reklam produktowych
- część 2/3. Specyfikacja i tworzenie pliku danych produktów
- część 3/3. Konfiguracja, tworzenie oraz dobre praktyki w odniesieniu do kampanii produktowych

Wymagania formalne dla uczestników: 
- Posiadanie profilu indywidualnego w Google Partners
- Połączenie z profilem agencji (ze statusem Partnera lub Partnera Premium)

Przyjęcie zgłoszenia zależne jest od spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków udziału, zostaną odrzucone.