Ako si vybrať agentúru

Často sa stretávame s tým, že sa nás firmy pýtajú, ako si vybrať zo širokej ponuky špecializovaných online agentúr. Preto vám prinášame:

 

5 tipov, ako si vybrať vhodnú agentúru

1. Vyberajte medzi certifikovanými agentúrami

Certifikované agentúry preukázali svoje znalosti produktov Google. Sú teda spoľahlivými partnermi pre vaše marketingové aktivity na internete. Tieto agentúry sa preukazujú logom certifikátu Google Partner a Premier Google Partner. Či je agentúra certifikovaná si môžete tiež overiť vo výsledkoch Vyhľadávania certifikovaných partnerov Google.

2. Znalosť vášho odvetvia

Vyberajte agentúru, ktorá najlepšie rozumie vášmu odvetviu. Pýtajte sa agentúry na príklady kampaní, ktoré realizovala priamo s klientmi z vášho oboru. Agentúra by mala mať tiež skúsenosti so službami, ktoré očakávate. Ak chcete hlavne zvyšovať výkon vášho e-shopu, pravdepodobne zvolíte inú agentúru, než keby ste sa chceli sústrediť primárne na budovanie značky. 

3. Vyžadujte transparentnosť

Vždy žiadajte od agentúry prístup k vašim účtom - či už ide o služby AdWords alebo Analytics. Agentúra by mala transparentne oddelovať náklady na kapmaň od nákladov za svoje služby. 

4. Správne nastavenie cieľov a očakávaní od kampane

Požiadajte svoju agentúru, aby vám pomohla nastaviť správne ciele, ktoré reflektujú vašu celkovú marketingovú stratégiu a ciele.  

5. Pravidelný reporting

Agentúra by vám mala poskytovať pravidelný reporting týkajúci sa výsledkov a plnenia cieľov vašich kampaní.

 

 

Vyhľadajte Google Partnerov