14-12-2018 8:30 - 17:00
Gala Center, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Additional information
Home, Agenda, Speakers, Code of Conduct

Registration

Already registered? Manage your registration & details.

AMP Project là một dự án nguồn mở nhằm giúp cải thiện các trang web cho tất cả mọi người. Dự án này giúp tạo nên các website và quảng cáo có tốc độ tuyệt vời, đẹp cùng với hiệu suất cao cho tất cả các thiết bị và nền tảng phân phối.

Hãy tham dự cùng chúng tôi để tìm hiểu tương lai của Web với AMP, vì sao các website trên nền tảng AMP quan trọng và làm thế nào để xây dựng và triển khai một cách hiệu quả nhất. 

Lưu ý:  vì số lượng ghế ngồi có hạn và để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự, chúng tôi sẽ chọn lọc và gửi email thông báo đến các bạn được chọn tham dự sự kiện lần này từ ngày 4/12/2018 đến ngày 10/12/2018.

Mỗi lượt đăng ký chỉ dành cho 1 người tham dự, nhưng bạn hoàn toàn có thể gửi link đăng ký đến bất kỳ ai muốn tham dự sự kiện lần này.

 

1
Email

required
A selection has the same start date and time. Please update your selections before continuing.
2 Your details
3 Confirmation