GNI University Verification Challenge: Regional Fact-Check Battle

English (Asia) |.English (AU/NZ) |.Bahasa Indonesia | 日本語한국어.| हिंदी.|
中文.|.ไทย

Google News Initiative ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแข่งขันรายการตอบปัญหา University Verification Challenge เพื่อค้นหาสุดยอดนักสืบข่าวปลอมระดับเอเชีย ชิงรางวัลพิเศษจาก Google

การแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เราจัดขึ้นตลอดปี 2021

ปิดการลงทะเบียน
**กิจกรรมนี้เปิดให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเท่านั้น 

คุณสามารถฝึกฝนทักษะกับบทเรียนออนไลน์ของเรา ที่นี่ โจทย์ของเราจะมาจากทักษะและเครื่องมือต่างๆ ตามนี้

รูปแบบการแข่งขัน: 
1. รวบรวมสมาชิกให้ได้ 2-3 คน
2. ท้าทายความสามารถกับโจทย์ที่เราเตรียมไว้
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งกับผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นๆ ภายใต้โจทย์ 3 ข้อที่เรากำหนด
4. แต่ละทีมมีเวลา 15 นาทีในการแก้โจทย์แต่ละข้อ
5. ทีมที่ชนะในแต่ละสายจะผ่านเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในงาน Trusted Media Summit

FAQ:
1. ทีมของฉันจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่?
เราไม่มีนโยบายในการออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

2. โจทย์ที่จะได้รับมีความยากขนาดไหน?
ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์ที่ยากกว่าการอบรมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากการอบรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้เครื่องมือพื้นฐาน แต่ครั้งนี้จะเป็นการทดสอบว่าผู้เข้าแข่งขันรู้จักการใช้เครื่องมือการตรวจสอบข้อมูลที่เรียนมาทั้งหมดหรือไม่

3. ฉันต้องแข่งขันเป็นทีมหรือไม่?
ใช่ เพราะโจทย์แต่ละข้อมีเวลาให้แก้เพียง 15 นาที และด้วยความยากของโจทย์ คุณจำเป็นที่ต้องทำงานเป็นทีมในการแก้ปัญหาเหล่านั้น ซึ่งหากช่วยกัน คุณก็จะแก้โจทย์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

4. มีสมาชิกในทีมสี่คนได้หรือไม่?
แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิก 2 ถึง 3 คนเท่านั้น ห้ามมีมากกว่านั้น

5. ระยะเวลาการแข่งขันนานเท่าไร?
กิจกรรมนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยการแนะนำกติกา และเวลาในการแก้โจทย์

6. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าทีมของฉันชนะ และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ?
เราจะติดต่อทีมที่ชนะผ่านทางอีเมล เพื่อเชิญเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

7. ฉันจะวางแผนระหว่างแข่งขันอย่างไร?
ควรตั้งกลุ่มสนทนาผ่านแอปพลิเคชั่นแชท หรือตั้งกลุ่มสนทนาผ่านเสียงเพื่อปรึกษากันระหว่างการแข่งขัน