Đăng ký

Already registered? Manage your registration & details.

1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  • B9-digital-marketing-plan-part-2
    • SÁU BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT SỐ Xây dựng được một kế hoạch Truyền thông Kỹ thuật số cho doanh nghiệp chỉ bằng 6 bước cơ bản - Biết cách thiết lập mục tiêu SMART để đo lường hiệu quả sau khi đầu tư Truyền thông Kỹ thuật số
      Ngày 28 tháng 6 năm 2019 19:30 - 21:00 Tầng 5, Tòa nhà 3S Tower, số 81 Nguyễn Hiền, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Can Tho
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.