Jak nastavit Partners profil pro PPC specialisty

Pro přístup na workshopy je nutné, aby minimálně 75 % členů vašeho PPC týmu získalo certifikaci v dané produktové oblasti.

Procento agenturních certifikací se standardně počítá ze všech členů přidružených k vaší agentuře. Aby bylo číslo specificky zaměřeno na PPC specialisty (tedy, aby do objemu nebyli započítáváni obchodníci apod.), je třeba, aby všichni PPC specialisti ve vaší agentuře označili ve svém profilu svou pozici jako "Specialista pro vyhledávání" či "Nákupčí médií". Obchodníci v rámci agentury ať označí svou pozici jako "Prodejní zástupce" a obdobně i ostatní pozice v rámci agentury.

Prosím učiňte tak do 1. října 2017.

SK agentúry, prosíme do 17. októbra 2017. 

 

 

gp