1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  Thứ ba
  • XÂY DỰNG MỘT WEBSITE CHẤT LƯỢNG- Tạo được một website - Phân biệt các loại giao diện hiển thị của website - Đặc điểm tạo lên lợi thế của thiết bị di động - Xác định 5 yếu tố cơ bản để xây dựng lên một website đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và phục vụ tốt cho người sử dụng.
   26-03-2019 9:00 - 10:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • HIỂN THỊ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN TRÊN GOOGLE SEARCH VÀ MAPS- Phương pháp đưa doanh nghiệp của bạn lên google tìm kiếm - Thấu hiểu giá trị của GMB mang tới cho doanh nghiệp - Hướng dẫn chi tiết đăng ký trải nghiệm tài khoản GMB - Mẹo để được Google xác nhận địa chỉ
   26-03-2019 10:45 - 12:15 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ tư
  • MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾN- Nắm được danh sách công cụ đo lường - Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống - Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   31-03-2019 18:00 - 19:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ sáu
  • LỚP ĐẶC BIỆTHành trình trải nghiệm của người dùng trên các kênh trực tuyến và gián tuyến - Tiếp thị đa kênh tích hợp
   22-03-2019 18:00 - 21:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾN- Nắm được danh sách công cụ đo lường - Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống - Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   29-03-2019 18:00 - 19:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG- Mục tiêu khi làm online là quan trọng - Nắm rõ khái niệm REAN - Hiểu dữ liệu do các công cụ thu thập - Biết cách ra quyết định dựa trên dữ liệu đã hiểu
   29-03-2019 19:45 - 21:15 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Thứ bảy
  • MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾN- Nắm được danh sách công cụ đo lường - Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống - Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   23-03-2019 18:00 - 19:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG- Mục tiêu khi làm online là quan trọng - Nắm rõ khái niệm REAN - Hiểu dữ liệu do các công cụ thu thập - Biết cách ra quyết định dựa trên dữ liệu đã hiểu
   23-03-2019 19:45 - 21:15 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Chủ nhật
  • XÂY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐPhần 1: Hiểu được những lợi ích do Truyền thông Kỹ thuật số mang lại cho doanh nghiệp - Hiểu về các kênh Truyền thông kỹ thuật số - Biết cách phân tích và đánh giá để chọn lựa chính xác kênh truyền thông Kỹ thuật số cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp
   24-03-2019 14:00 - 15:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • XẤY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐPhần 2: Xây dựng được một kế hoạch Truyền thông Kỹ thuật số cho doanh nghiệp chỉ bằng 6 bước cơ bản - Biết cách thiết lập mục tiêu SMART để đo lường hiệu quả sau khi đầu tư Truyền thông Kỹ thuật số
   24-03-2019 15:30 - 17:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.