1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  A4-how-to-collect-and-interpret-data-real-time-for-growth
  • SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG - Mục tiêu khi làm online là quan trọng - Nắm rõ khái niệm REAN - Hiểu dữ liệu do các công cụ thu thập - Biết cách ra quyết định dựa trên dữ liệu đã hiểu
   24-05-2019 19:45 - 21:15 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG - Mục tiêu khi làm online là quan trọng - Nắm rõ khái niệm REAN - Hiểu dữ liệu do các công cụ thu thập - Biết cách ra quyết định dựa trên dữ liệu đã hiểu
   29-05-2019 19:45 - 21:15 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  B6-how-to-build-a-memorable-brand
  • XÂY DỰNG MỘT THƯƠNG HIỆU DỄ NHỚ - Biết lợi ích của việc xây dựng thương hiệu - Phân biệt thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu bằng thị giác - Phân biệt được logo đẹp và logo tốt - hiểu rõ 6 yếu tố cơ bản tạo lên được 1 logo tốt và giải pháp tạo ra logo chi phí thấp khi doanh nghiệp còn nhỏ
   27-05-2019 18:00 - 19:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  B8-digital-marketing-plan-part-1
  • LÀM CHỦ CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN Hiểu được những lợi ích do Truyền thông Kỹ thuật số mang lại cho doanh nghiệp - Hiểu về các kênh Truyền thông kỹ thuật số - Biết cách phân tích và đánh giá để chọn lựa chính xác kênh truyền thông Kỹ thuật số cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp
   28-05-2019 18:00 - 19:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  B9-digital-marketing-plan-part-2
  • XẤY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ Phần 2: Xây dựng được một kế hoạch Truyền thông Kỹ thuật số cho doanh nghiệp chỉ bằng 6 bước cơ bản - Biết cách thiết lập mục tiêu SMART để đo lường hiệu quả sau khi đầu tư Truyền thông Kỹ thuật số
   28-05-2019 19:30 - 21:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  I1-how-create-a-quality-website
  • XÂY DỰNG MỘT WEBSITE CHẤT LƯỢNG - Tạo được một website - Phân biệt các loại giao diện hiển thị của website - Đặc điểm tạo lên lợi thế của thiết bị di động - Xác định 5 yếu tố cơ bản để xây dựng lên một website đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và phục vụ tốt cho người sử dụng.
   30-05-2019 9:00 - 10:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  I2-how-to-make-your-business-visible-on-Google
  • TẠO HIỂN THỊ DOANH NGHIỆP TRÊN GOOGLE - Phương pháp đưa doanh nghiệp của bạn lên google tìm kiếm - Thấu hiểu giá trị của GMB mang tới cho doanh nghiệp - Hướng dẫn chi tiết đăng ký trải nghiệm tài khoản GMB - Mẹo để được Google xác nhận địa chỉ
   30-05-2019 10:45 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  A1-storytelling-through-videos
  • Thu hút khách hàng bằng video trực tuyến Tầm quan trọng của việc tiếp thị thông qua video trên Youtube - Biết các quy trình cần làm để tạo ra được một video - Tự tạo và trang trí kênh Youtube
   30-05-2019 18:00 - 19:30 3 Võ Văn Tần, Quận 3, Ho Chi Minh City
  A2-youtube-for-performance-101
  • Tiếp thị hiệu quả trên Youtube Tối ưu hóa kênh Youtube để đạt được kết quả tiếp thị hiệu quả - Các định dạng quảng cáo phổ biến trên Youtube - Đo lường hiệu quả việc tiếp thị thông qua Youtube
   30-05-2019 19:45 - 21:15 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  A3-tips-to-measure-online-success
  • MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾN - Nắm được danh sách công cụ đo lường - Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống - Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   24-05-2019 18:00 - 19:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾN - Nắm được danh sách công cụ đo lường - Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống - Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   29-05-2019 18:00 - 19:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  A5-customer-journey-mapping-and-omni-channel
  • Hành trình trải nghiệm khách hàng và các kệnh Omni Biết đâu là điểm tiếp cận KH, hành trình KH - 5 bước vẽ bản đồ hành trình KH - Kênh Omni là gì - Xác định tại sao tiếp thị kênh Omni lại quan trọng trong kinh doanh
   25-05-2019 18:30 - 20:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  S1-spreadsheet-for-beginner
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GOOGLE TRANG TÍNH - Biết lợi ích của Google Spreadsheet mang lại cho doanh nghiệp. - Biết cách áp dụng các công thức hay hàm để tính toán. - Biết cách bảo vệ trang tính. - Biết cách chia sẽ và cộng tác với mọi người.
   26-05-2019 9:00 - 10:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GOOGLE TRANG TÍNH - Biết lợi ích của Google Spreadsheet mang lại cho doanh nghiệp. - Biết cách áp dụng các công thức hay hàm để tính toán. - Biết cách bảo vệ trang tính. - Biết cách chia sẽ và cộng tác với mọi người.
   28-05-2019 9:00 - 10:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  Ungrouped sessions
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GOOGLE TRANG TRÌNH BÀY - Biết lợi ích của Google Slides mang lại cho doanh nghiệp - Biết cách tạo một bản trình bày - Biết cách tạo sự tự tin và cách thuyết trình trước đám đông.
   26-05-2019 10:30 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GOOGLE TRANG TRÌNH BÀY - Biết lợi ích của Google Slides mang lại cho doanh nghiệp - Biết cách tạo một bản trình bày - Biết cách tạo sự tự tin và cách thuyết trình trước đám đông.
   28-05-2019 10:30 - 12:00 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
  • Kỹ năng thể hiện bản thân - Hiểu đúng từ “Thể hiện giá trị bản thân” - Loại bỏ những rào cản hệ thống, cá nhân và thành kiến vô thức về việc thể hiện giá trị bản thân - Đánh giá được năng lực và thành tích của bản thân - Biết cách thể hiện giá trị bản thân một cách đúng đắn và tự nhiên
   26-05-2019 13:00 - 14:30 Lầu 15A, Số 3 Võ Văn Tần Q.3, Ho Chi Minh City
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.