Om Digitala jag 

 

 

Det var under Almedalen år 2016 som Arbetsförmedlingen och Googles vägar korsades för första gången. Tidigt visade det sig att våra två olika verksamheter hade mycket gemensamt där vi bland annat båda jobbar för ett mer digitalt Sverige. Vi insåg fort att vi med gemensamma krafter kan få en större positiv påverkan. Detta blev starten på ett helt nytt samarbete. Idag har Arbetsförmedlingen och Google flera uppskattade initiativ ihop, bland annat onlineutbildningarna.

Vill du förbättra dina digitala kunskaper? Upptäck fler utbildningar på digitalajag.se!

Om Digitala jag