Registrering

Redan registrerat dig? Hantera din registrering

Här anmäler du dig till onlineutbildningarna. Fyll i formuläret med din emailadress, ditt namn och välj utbildningarna du vill gå. 

1
Din registrering

Obligatoriska fält är markerade med *
 • Digital@idag
  • Digital@idag: Grunderna i maskininlärning
   Oct. 2, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Digital@idag
  • Digital@idag: Grunderna i kodning
   Oct. 2, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Digital@idag
  • Digital@idag: Sociala medier
   Oct. 2, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Digital@idag
  • Digital@idag: Bygg en enkel webbplats
   Oct. 2, 2020 14:00 - 15:00 Google Meet, Digital@idag
  • Digital@idag: Sökordsoptimering & sökordsmarknadsföring (SEO/SEM)
   Oct. 2, 2020 15:30 - 16:30 Google Meet, Digital@idag
 • Att söka jobb online - Förkunskaper: Grundläggande internetkunskap
  • Att söka jobb online - Förkunskaper: Grundläggande internetkunskap
   Nov. 4, 2020 14:00 - 15:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Förkunskaper: Grundläggande internetkunskap
   Nov. 12, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Förkunskaper: Grundläggande internetkunskap
   Nov. 17, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Förkunskaper: Grundläggande internetkunskap
   Nov. 25, 2020 14:00 - 15:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Förkunskaper: Grundläggande internetkunskap
   Dec. 3, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Förkunskaper: Grundläggande internetkunskap
   Dec. 9, 2020 18:00 - 19:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Förkunskaper: Grundläggande internetkunskap
   Dec. 15, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
 • Att söka jobb online - Steg 1: Digitala verktyg och säkerhet online
  • Att söka jobb online - Steg 1: Digitala verktyg och säkerhet online
   Aug. 17, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 1: Digitala verktyg och säkerhet online
   Nov. 3, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 1: Digitala verktyg och säkerhet online
   Nov. 11, 2020 14:00 - 15:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 1: Digitala verktyg och säkerhet online
   Nov. 18, 2020 16:30 - 17:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 1: Digitala verktyg och säkerhet online
   Nov. 24, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 1: Digitala verktyg och säkerhet online
   Dec. 2, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 1: Digitala verktyg och säkerhet online
   Dec. 10, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 1: Digitala verktyg och säkerhet online
   Dec. 15, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
 • Att söka jobb online - Steg 2: Bygg ditt personliga varumärke
  • Att söka jobb online - Steg 2: Bygg ditt personliga varumärke
   Nov. 3, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 2: Bygg ditt personliga varumärke
   Nov. 12, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 2: Bygg ditt personliga varumärke
   Nov. 17, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 2: Bygg ditt personliga varumärke
   Nov. 25, 2020 16:30 - 17:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 2: Bygg ditt personliga varumärke
   Dec. 3, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 2: Bygg ditt personliga varumärke
   Dec. 9, 2020 16:30 - 17:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 2: Bygg ditt personliga varumärke
   Dec. 15, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
 • Att söka jobb online - Steg 3: Kom igång med ditt jobbsökande
  • Att söka jobb online - Steg 3: Kom igång med ditt jobbsökande
   Nov. 5, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 3: Kom igång med ditt jobbsökande
   Nov. 10, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 3: Kom igång med ditt jobbsökande
   Nov. 19, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 3: Kom igång med ditt jobbsökande
   Nov. 25, 2020 18:00 - 19:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 3: Kom igång med ditt jobbsökande
   Dec. 2, 2020 14:00 - 15:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 3: Kom igång med ditt jobbsökande
   Dec. 8, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 3: Kom igång med ditt jobbsökande
   Dec. 16, 2020 16:30 - 17:30 Google Meet, Onlineutbildning
 • Att söka jobb online - Steg 4: Lyckas med din arbetsintervju
  • Att söka jobb online - Steg 4: Lyckas med din arbetsintervju
   Nov. 4, 2020 16:30 - 17:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 4: Lyckas med din arbetsintervju
   Nov. 10, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 4: Lyckas med din arbetsintervju
   Nov. 18, 2020 14:00 - 15:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 4: Lyckas med din arbetsintervju
   Nov. 24, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 4: Lyckas med din arbetsintervju
   Dec. 2, 2020 16:30 - 17:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 4: Lyckas med din arbetsintervju
   Dec. 10, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Att söka jobb online - Steg 4: Lyckas med din arbetsintervju
   Dec. 16, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
 • Grunderna i maskininlärning
  • Grunderna i maskininlärning
   Nov. 4, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i maskininlärning
   Nov. 11, 2020 16:30 - 17:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i maskininlärning
   Nov. 17, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i maskininlärning
   Nov. 26, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i maskininlärning
   Dec. 1, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i maskininlärning
   Dec. 8, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i maskininlärning
   Dec. 16, 2020 14:00 - 15:00 Google Meet, Onlineutbildning
 • Grunderna i kodning
  • Grunderna i kodning
   Nov. 3, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i kodning
   Nov. 12, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i kodning
   Nov. 19, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i kodning
   Nov. 24, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i kodning
   Dec. 1, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i kodning
   Dec. 9, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Grunderna i kodning
   Dec. 17, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
 • Sociala medier
  • Sociala medier
   Nov. 4, 2020 18:00 - 19:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sociala medier
   Nov. 10, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sociala medier
   Nov. 18, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sociala medier
   Nov. 26, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sociala medier
   Dec. 1, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sociala medier
   Dec. 10, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sociala medier
   Dec. 16, 2020 18:00 - 19:00 Google Meet, Onlineutbildning
 • Bygg en enkel webbplats
  • Bygg en enkel webbplats
   Nov. 5, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Bygg en enkel webbplats
   Nov. 11, 2020 18:00 - 19:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Bygg en enkel webbplats
   Nov. 18, 2020 18:00 - 19:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Bygg en enkel webbplats
   Nov. 26, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Bygg en enkel webbplats
   Dec. 3, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Bygg en enkel webbplats
   Dec. 9, 2020 14:00 - 15:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Bygg en enkel webbplats
   Dec. 17, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
 • Sökordsoptimering & Sökordsmarknadsföring
  • Sökordsoptimering & Sökordsmarknadsföring
   Nov. 5, 2020 10:30 - 11:30 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sökordsoptimering & Sökordsmarknadsföring
   Nov. 11, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sökordsoptimering & Sökordsmarknadsföring
   Nov. 19, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sökordsoptimering & Sökordsmarknadsföring
   Nov. 25, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sökordsoptimering & Sökordsmarknadsföring
   Dec. 17, 2020 12:00 - 13:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sökordsoptimering & Sökordsmarknadsföring
   Dec. 8, 2020 9:00 - 10:00 Google Meet, Onlineutbildning
  • Sökordsoptimering & Sökordsmarknadsföring
   Dec. 2, 2020 18:00 - 19:00 Google Meet, Onlineutbildning
2 Dina kontaktuppgifter
3 Bekräftelse