Εγγραφή

Already registered? Manage your registration & details.

Κατ' ιδίαν διαδικτυακή συμβουλευτική για επιχειρήσεις χωρίς χρέωση
Πραγματοποιήστε μια κατ’ ιδίαν διαδικτυακή συμβουλευτική χωρίς χρέωση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας με έναν εξειδικευμένο συνεργάτη του προγράμματος Grow with Google.

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση και τι διάρκεια έχει;

Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο του τουρισμού ή του λιανικού εμπορίου και διαρκούν περίπου 30-60 λεπτά, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.


Τι περιλαμβάνουν οι εκπαιδεύσεις;

1) Ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας της επιχείρησής σας 

2) Ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία εργασίας εξ αποστάσεως. 

3) Δημιουργία ή ενημέρωση του Εταιρικού Προφίλ στο Google.

Διαδικασία πραγματοποίησης συνάντησης;

Μετά την υποβολή της αίτησης, ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας από το Grow with Google θα έρθει σε επαφή μαζί σας προκειμένου να κλείσετε τη μέρα και την ώρα της διαδικτυακής συνάντησης. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου σχετικού μέσου με σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης υπολογιστή ή σχετικού μέσου η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά.

1
Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Τα υποχρεωτικά πεδία είναι σημειωμένα με αστερίσκο
A selection has the same start date and time. Please update your selections before continuing.
2 Πληροφορίες
3 Επιβεβαίωση