Agenda wydarzenia

09:00 - 09:30

Rejestracja

09:30 - 09:50

Jak Google wspiera Twój eksportowy biznes w Polsce?

09:50 - 10:20

Programy wspierające eksporterów

10:20 - 10:35

Jak internet i Google pomaga w eksporcie na świecie?

10:35- 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 11:05

Google Internetowe Rewolucje dla eksportu

11:05- 11:45

5 rad dla eksporterów

11:45 - 12:00

Jak wejść na nowe rynki - historia sukcesu

12:00- 12:45

Przerwa obiadowa

12:45 - 13:15

Wybierz dla siebie rynek docelowy

13:15 - 13:45

Poznaj lepiej swoich przyszłych klientów

13:45 - 14:15

Przygotuj swoją firmę do wejścia na rynek

14:15 - 16:00

Networking, konsultacje z doradcami, strefa partnerów