Využite digitálny marketing pre svoj globálny rast!

Uvažujete o vstupe na zahraničné trhy? Alebo už v zahraničí predávate a chcete ďalej expandovať? Naučíme Vás efektívne využívať digitálny marketing pre vašu expanziu! Prihláste sa na druhý ročník Exportného akcelerátora, ktorý odštartuje v druhej polovici apríla!

 

Obsah Exportného akcelerátora sa zaoberá problematikou exportu a jeho podpory digitálnym marketingom.

Dozviete sa:

 

  • Ako rozmýšľať nad vašou víziou a obchodnými cieľmi?
  • Ako tieto ciele naviazať na marketing?
  • Ako správne merať a vyhodnocovať marketingové aktivity?
  • Ako vybrať vhodný trh pre expanziu?
  • Ako nastaviť a optimalizovať kampane v Adwords?
  • A oveľa viac!

 

   

Môžete sa tešiť

Môžete sa tešiť na skúsených expertov Googlu, prezentácie významných exportných klientov, ako aj na najvýznamnejších expertov/osobnosti z radov partnerských agentúr Googlu.

Podmienky účasti:

Do programu sa môže prihlásiť akákoľvek firma (startup či etablovaná), ktorá disponuje už funkčným produktom s exportným potenciálom alebo aj firmy, ktoré už na niektorý trh exportujú a chcú expandovať ďalej do sveta. Z registrovaných firiem budú vybrané tie, ktoré tieto kritériá najviac spĺňajú.