Google for WordPress Publishers tại Hà Nội

Đồng hành cùng Google trong hành trình tới thành công từ xây dựng website, khám phá, theo dõi chỉ số cho tới tối ưu doanh thu quảng cáo. Đặc biệt các WordPress publishers sẽ nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia Google thông qua workshop hướng dẫn từng bước tích hợp AMP cho website.

Nội dung chương trình:
* Điều gì làm nên thành công của 1 WordPress publisher
* Giới thiệu về AMP & AMP Stories
* Giới thiệu về Sitekit & PWA
* Hands-on workshop: Xây dựng trang AMP đầu tiên
* Hands-on workshop: Giới thiệu AMP Plugin với các plugins và themes phổ biến 

Vui lòng hoàn thành form bên dưới để đăng ký tham gia chương trình trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận đăng ký thành công 7 ngày trước khi chương trình bắt đầu. 

Registration closed.

Hết hạn đăng ký!