Εκπαιδευτείτε στα βασικά εργαλεία του ψηφιακού marketing. Το σεμινάριο του Grow Greek Tourism Online περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περιεχόμενο σχετικό με:
Διάρκεια Εκπαίδευσης: 3 ώρες (Δωρεάν Σεμινάριο
*Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης ηλεκτρονικά.

Σεμινάρια με την υποστήριξη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται 'Υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς' του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζονται από τμήματα και φορείς Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές των συγκεκριμένων τμημάτων και σε όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στο digital marketing.

Φεβρουάριος

 • 28 Φεβρουαρίου | ΙΕΚ Ακμή Αθήνας (με την υποστήριξη του τομέα Τουρισμού) 

 Μάρτιος

 • 03 Μαρτίου | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με την υποστήριξη του Εργαστήριο Μάρκετινγκ MarLab)
 • 06 Μαρτίου | ΤΕΙ Ηπείρου (με την υποστήριξη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηγουμενίτσα)
 • 07 Μαρτίου | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με την υποστήριξη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γρεβενά)
 • 09 Μαρτίου | Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΙΤΕ Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
 • 13 Μαρτίου | ΤΕΙ Αθήνας (με την υποστήριξη της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • 15 Μαρτίου | ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (με την υποστήριξη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σέρρες)
 • 16 Μαρτίου | ΙΕΚ Ακμή Θεσσαλονίκης (με την υποστήριξη του τομέα Τουρισμού)
 • 20 Μαρτίου | Πανεπιστήμιο Πειραιώς (με την υποστήριξη του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης)
 • 22 ΜαρτίουΑνώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)
 • 29 Μαρτίου | ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (με την υποστήριξη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • 31 Μαρτίου | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (με την υποστήριξη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΔΑΣΤΑ ΔΠΘ) 

Απρίλιος

 • 04 Απριλίου | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (με την υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενίας")
 • 06 Απριλίου| Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (με την υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας Γνώσης και Αβεβαιότητας - ΓΑΒ LAB)

Μάιος

 • 04 Μαίου | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) / ΤΕΙ Κρήτης 
 • 05 Μαίου| ΤΙΜΕ-ΜΒΕ (Ρέθυμνο) / Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 • 05 Μαίου | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (με την υποστήριξη του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου και της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας/Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)
 • 09 Μαίου | Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (με την υποστήριξη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας, και του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών)
 • 22 Μαίου | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας & Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 • 24 Μαίου | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (με την υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ.)

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων αποτελείται από περιεχόμενο και βέλτιστες πρακτικές που έχουν δημιουργηθεί/εγκριθεί από την Google σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες του ψηφιακού marketing και παραδίδεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες του ψηφιακού marketing. 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ