Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Google Ads:Οδηγός για Display & Smart Display Campaigns. Θα σας παρακαλούσαμε να αφιερώσετε 2 λεπτά από τον χρόνο σας για να μας πείτε πως σας φάνηκε και να δούμε και εμείς με τη σειρά μας πως μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.

Στο τέλος του feedback form θα μπορέσετε να ζητήσετε πρόσβαση στην παρουσίαση του webinar και σε implementation guides.

1
Email

Required fields are marked with an asterisk
A selection has the same start date and time. Please update your selections before continuing.
2 Your feedback
3 Confirmation