Zakres programu 

 

Podczas programu poszerzysz wiedzę i przećwiczysz umiejętności z zakresu ważnych obszarów, takich jak: infrastruktura chmurowa, tworzenie aplikacji, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i analiza dużych zbiorów danych.

Uzyskasz tymczasowy dostęp do praktycznych ćwiczeń i kredytów do Google Cloud Platform - wykorzystaj je, aby rozwijać swoje umiejętności. 
Dzięki temu możesz nauczyć się pracować w chmurze na rzeczywistej platformie - bez symulacji. 

 

mm
m
nn

Przykładowa odznaka umiejętności (skill badge) 

 

Sprawdź, która ze ścieżek odpowiada Ci najbardziej i rozpocznij naukę. Oczywiście możesz eksplorować więcej niż jedną ścieżkę!

Pamiętaj: aby uzyskać bezpłatny dostęp do szkoleń, musisz zapisać się do programu w trakcie trwania tury
.

W ramach programu możesz realizować dowolne odznaki umiejętności (skill badge) dostępne na platformie Google Cloud.

m

Eksploruj dostępne kursy

 

nn

W ramach programu otrzymujesz dostęp do platformy Google Cloud, na której będziesz wykonywać zadania praktyczne, oraz do szkoleniowej platformy Google Cloud Skills Boost, na której znajdziesz informacje jak zrealizować poszczególne laboratoria. 

Program skupia się na najbardziej zorganizowanych i wartościowych ścieżkach, zapewniających solidną wiedzę na temat danego obszaru oraz możliwości zdobycia odznak umiejętności. Jednak nie musisz ograniczać się tylko do nich.

Dostajesz 30-dniowy dostęp do wszystkich kursów dostępnych na platformie Google Cloud Skills Boost, więc możesz realizować inne praktyczne bądź zwykłe moduły, które bardziej odpowiadają Ci tematyką.

Pamiętaj jednak, że jedynie odznaki umiejętności liczą się do nagród rzeczowych i są najbardziej wartościowe dla pracodawców.

nn

Zobacz więcej dostępnych ścieżek lub poniżej sprawdź odznaki podzielone według tematyki. 

Zacznij do tych odznak umiejętności:

Odznaka 1

Getting Started: Create and Manage Cloud Resources

🕓 do 5 godz.

Podczas tego kursu z poziomu wprowadzającego przećwiczysz korzystanie z podstawowych narzędzi i usług Google Cloud. Pierwsze kroki – tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi to pierwszy kurs skierowany do nowych użytkowników Google Cloud.

 

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Odznaka 2

Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud

🕓 do 4 godz.

Ten kurs obejmuje moduły dotyczące Cloud Storage i innych kluczowych aplikacji oraz usług, takich jak Stackdriver czy Cloud Functions. Dzięki niemu zdobędziesz wartościowe umiejętności i cenne doświadczenie przydatne w każdym projekcie Google Cloud. 

 

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Odznaka 3

Set up and Configure a Cloud Environment in Google Cloud

🕓 do 8 godz.

Ten kurs został przygotowany z myślą o specjalistach IT. Znajdziesz w nim praktyczne ćwiczenia dotyczące tematów i usług, uwzględnionych w procesie certyfikacji Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer. Od IAM przez sieć po wdrożenie silnika Kubernetes - ten kurs obejmuje konkretne ćwiczenia, które kompleksowo sprawdzą Twoją wiedzę o Google Cloud.                                  

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Odznaka 4

“Deploy and Manage Cloud Environments with Google Cloud”

🕓 do 8 godz.

Ten kurs został przygotowany tak, aby zapewnić specjalistom IT praktyczne ćwiczenia z tematami i usługami, pojawiającymi się w procesie certyfikacji Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer. Od IAM, przez sieć, po wdrożenie silnika Kubernetes - to zadanie składa się z określonych laboratoriów, które sprawdzą Twoją wiedzę o Google Cloud.                                 

 

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Zacznij od tych odznak umiejętności:

Odznaka 1

Perform Foundational Data, ML, and AI Tasks in Google Cloud

🕓 do 6 godz.

Ten kurs pozwala wypróbować takie narzędzia, jak: BigQuery, Cloud Speech API czy AI Platform.Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Odznaka 2

Explore Machine Learning Models with Explainable AI

🕓 do 7 godz.

Podczas tego kursu zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie - narzędzi i struktur. Dzięki temu będziesz biegle opracowywać oraz wdrażć interpretowalne i inkluzywne modele uczenia maszynowego.

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Odznaka 3 (zaawansowana)

Engineer Data in Google Cloud                     

🕓 do 8 godz.

Od BigQuery po Dataprep, Cloud Composer i Tensorflow - ten kurs obejmuje konkretne ćwiczenia, które sprawdzą Twoją wiedzę z zakresu inżynierii danych Google Cloud.

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Zacznij od tych odznak umiejętności:

Odznaka 1

Build Interactive Apps with Google Assistant

🕓 do 5 godz.

Podczas tego kursu dowiesz się, jak tworzyć praktyczne aplikacje Asystenta Google zintegrowane z usługami Google Cloud przy użyciu interfejsu API. Przykładowe aplikacje będą używały pakietu do tworzenia rozmów Dialogflow oraz platform Actions i Cloud Functions.

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Odznaka 2

Build a Website on Google Cloud                       

🕓 do 6 godz.

W ramach tego kursu poznasz 4 dostępne architektury stron Google Cloud, dzięki czemu Twoja strona będzie dostępna i skalowalna. Jeśli ukończysz ten kurs wraz z Challenge Lab na końcu, otrzymasz cyfrową odznakę Google Cloud.

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Odznaka 3

Implement DevOps in Google Cloud                

🕓 do 7 godz.

Podczas tego kursu dowiesz się, jak dzięki Google Cloud poprawić szybkość, stabilność, dostępność i bezpieczeństwo procesu wdrażania oprogramowania.                           
                                                                                                                   

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

svf

Zacznij od tych odznak umiejętności:

Odznaka 1

Build and Secure Networks in Google Cloud

🕓 do 7 godz.

Sieci to kluczowy element przetwarzania w chmurze. Jest to podstawowa struktura Google Cloud, która łączy ze sobą wszystkie Twoje zasoby i usługi. Ten kurs obejmuje podstawowe usługi sieciowe Google Cloud. Znajdziesz w nim też praktyczne ćwiczenia ze specjalistycznymi narzędziami do tworzenia dojrzałych sieci.                                                      

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn

Odznaka 2

Deploy to Kubernetes in Google Cloud                         

🕓 do 6 godz.

Kubernetes to najpopularniejszy system do orkiestracji kontenerów. W trakcie tego kursu zdobędziesz praktyczne doświadczenie w konfigurowaniu obrazów i kontenerów Dockera oraz wdrażaniu pełnoprawnych aplikacji Kubernetes Engine.                                    
                                                                                                                     

Zdobędziesz następującą odznakę GCP:

nn