Google Internetowe Rewolucje dla przedsiębiorców 3.10.2017 r.

Google Internetowe Rewolucje to bezpłatny projekt, którego celem jest pomoc wszystkim zainteresowanym rozwojem umiejętności cyfrowych tak, aby mogli wykorzystać potencjał internetu, niezależnie od obecnego poziomu wiedzy czy celów biznesowych. Wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dla firm udzielanego przez doradców Internetowych Rewolucji. Więcej informacji na stronie g.co/InternetoweRewolucjedlaFirm.

Członkowie Izby Rzemieślniczej mogą także wziąć udział w specjalnie przygotowanym szkoleniu z online marketingu, prowadzonego przez doradcę IR Ewelinę Pakosz.

Szkolenie odbędzie się 03.10.2017 o 10.00

Zapisz się poniżej:

Partner Google