Hakkında

Google Developers Makine Öğrenimi Eğitim Programı, makine öğrenimine ilgi duyanlara eğitim vermeyi ve ülke içinde böyle bir iş gücüne ihtiyaç duyan bilişim şirketleriyle buluşturmayı hedeflemektedir. 5 yıldır yapay zeka alanında eğitimler ve çalışma grupları düzenleyen inzva topluluğu ile partnerlik yapılarak gerçekleştirilecek bu program, katılımcılara sadece makine öğrenimi teorisini öğretmekle kalmayıp, onları aynı zamanda alandaki mühendislik problemlerini çözebilecek seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır. Programa seçilen katılımcılar, yaklaşık 4,5 aylık sürede bir derin öğrenme teorisi kursu, makine öğrenimi sertifikası ve bir uygulama projesini tamamlamalıdır.

Başvurularımız kapandı ilginiz için teşekkür ederiz!

Alt text
Profile

inzva hakkında:

Kar amacı gütmeyen Birebir Eğitim Vakfı’nın bilgisayar bilimleri topluluk projesi olan inzva, 5 yıldır alanında uzman gönüllü eğitmenleri ile yapay zeka ve algoritma alanlarında kamplar, eğitim programları, çalışma grupları ve buluşmalar düzenlemektedir. Kurulduğu günden bugüne toplamda 5000’den fazla öğrenciye eğitim vermiş olan topluluğun amacı, Türkiye'deki bilgisayar bilimleri ile ilgilenen yetenekli öğrencileri bir araya getirerek, hem teknik hem de sosyal olarak geliştirmektir.

 Detaylı bilgi: inzva.com

1. Makİne Öğrenİm Teorİsİ Kursu Derİn Öğrenme Uzmanlığı

Profile

Bu kurs, Google Brain ekibinin kurucu üyelerinden biri ve Coursera'nın kurucusu olan Profesör Andrew Ng ve meslektaşları tarafından hazırlanmış derin öğrenme konusuna odaklanan bir eğitimdir. Beş aşamadan oluşan kursta uzmanlık derslerinin yanı sıra endüstri liderlerinden deneyimler ve tavsiyeler bulunmaktadır.

 • Bu kurs zorunlu ve İngilizce dilindedir.
 • Bu kurs kendi kendine öğrenme temelindedir ancak kursu tamamlarken destek olarak online toplantılar ve mentorluk desteği de içermektedir.
 • Kursun ücreti Google tarafından ödenecektir.

2. Makİne Öğrenİmİ İle İlgİlİ Sertifikaların Alınması

Profile

TensorFlow sertifikası

Bu sertifika, TensorFlow kullanarak derin öğrenme ve makine öğrenimi (ML) problemlerini çözme becerinizi doğrular.

GCP Professional Data Engineer sertifikası

Bu sertifika; veri işleme sistemleri, tasarım veri işleme, geliştirme becerileri, işletim sistemleri, makine öğrenimi modellerini çalıştırma ve çözüm kalitesini sağlama gibi becerileri doğrular.

GCP Professional ML Engineer sertifikası

Bu sertifika, çerçeveleme sorunlarını, çözüm tasarımını, veri hazırlama ve işlemeyi, model geliştirmeyi, pipeline otomasyonunu ve çözüm izleme optimizasyonunu, bakım ve benzer becerileri doğrular.

 • Yukarıdaki sertifikasyonlardan en az biri gereklidir.
 • Sınavı İngilizce olarak yapılır. Sertifikayı almak için dersleri kendi başınıza öğrenmeniz gerekir ancak destek olarak online toplantılar ve mentorluk yardımı verilecektir.
 • Sertifikayı almak için gereken sınav ücreti Google tarafından karşılanacaktır.

3. ML Pratİğİ: Proje Uygulaması

Profile

Kaggle, dünyanın her yerinden veri bilimcilerinin rekabet etmek, ödül ve şöhret kazanmak için bir araya geldiği bir yarışma platformudur. Kaggle'ın yarışmalarına katılarak, gerçek hayattan veya gerçeğe yakın vakalar üzerinde çalışabilir, derin öğrenme uzmanlık kursu ve aldığınız makine öğrenimi sertifikalarıyla kazandığınız becerileri test edebilirsiniz.

 • Kaggle içindeki iletişim İngilizce’dir.
 • Projeye katılacak üyeler, projeyle ilgili verilerin ve konuların kontrolü katılımcıya aittir, ancak genel anlamda yol gösterici amaçlı mentorluk sağlanacaktır.

4. ML Network: Makİne öğrenİmİ alanında faalİyet gösteren şİrketlerle network ve İstİhdam amaçlı bağlantı kurma

Profile

Programda, kursiyerlere kendi başına öğrenme olanağının yanında makine öğrenimi geliştiricisi olarak gelecekle ilgili daha somut fikirler edinebilmeleri için, makine öğrenimi geliştiricileri arayan ülke içindeki bilişim şirketleriyle Teknik Sohbet, Kariyer Sohbeti ve Meetup gibi etkinliklerde sahada gerçekleşmiş gerçek hikayelere de yer verilecektir.

 • Teknik Sohbet: Katılımcılar, teknolojilerini doğrudan tanıtıyor ve kendi geliştirici pencerelerinden hikayeler anlatıyor. Çeşitli ortamlarda çalışan insan tiplerini dolaylı olarak tanımak ve başvurulacak şirketlerle ilgili fikir edinmek için yeterli zamanınız olacak.
 • Kariyer Sohbeti/Özgeçmiş Kliniği: Bir işe girmeye veya iş değişikliğine hazırlanırken karşılaşılan zorluklardan biri de portföyün nasıl oluşturulacağıdır. Kısa vadeli spekülasyonlardan ziyade uzun vadede bir kariyerin nasıl tasarlanacağı ve ifade edileceği konusunda uzmanların tavsiyelerini dinleyebileceksiniz.
 • Meetup: Makine Öğrenimi Eğitim Programı’nda emeği geçen uzmanlar, makine öğrenimi geliştirme uzmanları ve çeşitli şekillerde katkı veren meslektaşlarımızla iletişim kurma, merak ettiğiniz sorulara yanıt bulma, çözme ve yeni ilhamlar alma fırsatı bulacaksınız.