Čo je Google Partners?

Google Partners je špeciálnou platformou pre agentúry a profesionálov v oblasti digitálneho marketingu. Prináša im zdroje, školenia a podporu, ktoré potrebujú, aby pomohli svojim klientom uspieť na webe. 

Google Partners pomáha aj firmám a neziskovým organizáciám formou školení a odbornej pomoci. Študentom poskytuje vzdelávanie a možnosť vyskúšať si teoretické poznatky aj v praxi. 

Ako sa stať súčasťou programu Google Partners?

Aby agentúra získala odznak Google Partners, musí preukázať expertízu a skúsenosti v oblasti vytvárania a správy Google Ads reklamných kampaní.

 Taktiež musí spravovať dostatočne vysoké investície klientov, udržiavať si existujúcich a získavať nových klientov, a dosahovať rast agentúrnych výnosov ako aj rast výnosov svojich klientov

Picture

Ako Google Partners pomáha firmám?

Google Partners pomáha firmám formou školení, odbornej pomoci a takisto s výberom kvalitnej agentúry, ktorá je mnohokrát kľúčom k úspechu firmy na internete. 

Vieme, že je náročné sa zorientovať v množstve agentúr a vybrať si tú správnu. Práve preto udelujeme agentúram certifikát Google Partner a Premier Google Parnter, ktorý zaručuje znalosť práce so službou Google Ads.

Každý rok tiež certifikujeme kľúčové agentúry, s ktorými Google na Slovensku spolupracuje najužšie.