Pre management

Image

ALP Program slúži ako podpora pre naše najväčšie a najdôležitejšie partnerské agentúry pri vedení ich firiem, s potenciálom zaradenia do Executive programu. Je zameraný na podporu dlhodobého rastu a prebieha formou workshopov na obchodné témy, špecifické pre online prostredie a rozvoj obchodnej stratégie. Taktiež pomáha agentúram pri zdokonaľovaní a rozvíjaní ich business plánov.

elevator

Elevator program je určený pre marketingové agentúry s obrovským potenciálom pre rast, tzv. Rising Stars.

Tento program je zameraný na podporu a rozvoj dlhodobo udržateľného rastu agentúr. Prebieha prostredníctvom, na mieru šitých, offline a online workshopov na témy ako sú biznis plánovanie, stratégia, akvizícia nových zákazníkov, branding, marketing, či financie a rozvoj biznis plánu za podpory biznis kouča s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti spolupráce s agentúrami.  

Image

ALP Executive Program je nadstavbový program pre agentúry, ktoré dokončili dvojročný ALP program. Je zameraný hlavne na rozvoj soft skills za pomoci domácich a zahraničných trénerov no taktiež aj zdokonaľovanie a rozvíjanie osobnostných a líderských zručností

agency of tomorow

Agency of Tomorrow je biznis program pre vybrané agentúry z Východnej a Centrálnej Európy. Cieľom tohto programu je zabezpečiť dlhodobo udržateľný rast a napredovanie digitálneho marketingu prostredníctvom spolupráce s Google.