Rozjeďte vaši neziskovou organizaci

Google investuje nejen do českého startupového ekosystému, ale také pomáhá lidem a neziskovým organizacím v regionech získat digitální, organizační a měkké dovednosti.

Po spuštění české verze platformy Grow with Google a několika pilotech Akademie pro začínající startupy v regionech jsme se rozhodli spustit další kolo Grow with Google Academy pro neziskové organizace! 

20. října 2020 startujeme nové kolo. Registrace jsou spuštěny! 

Vybrané týmy se zúčastní série podvečerních workshopů vždy v úterý 6 týdnů po sobě. Účast je zdarma.

Přednost dostanou týmy, které

  • jsou nejméně dvoučlenné
  • pracují na škálovatelném nápadu pro neziskovou organizaci
  • fungují online a používají digitální technologie
  • již se zúčastnili, nebo jsou registrováni na workshop New Generation of Founders 

Na workshopech probereme

  • Vize a hodnoty organizace 
  • Budování komunity podporovatelů a fundraising 
  • Komunikace, marketing a GSuite pro neziskové organizace
  • Struktura organizace a nastavení procesů 

Filozofie organizace jako základ jejího fungování a rozvoje Pro zdravé fungování a rozvoj každé organizace je důležité odpovědět si na základní otázky Proč existujeme?, Co chceme dosáhnout? a Jakými principy se řídíme? Tedy definovat poslání, vytvořit vizi budoucnosti, zvolit si hodnoty a definovat, jak mají být naplňované ve všech činnostech organizace. V semináři se dozvíte, proč je filozofie tak důležitá a dostanete návod, jak ji vytvořit.

Jak na stanovování cílů

Na přednášce projdeme metody, které vám pomohou stanovit cíle tak, aby vedly k naplnění dlouhodobé vize. Dozvíte se, jak komunikovat definované hodnoty, aby byly srozumitelné pro vaše spolupracovníky i vaše partnery a klienty. Společně definujeme, co je úkolem lídra, aby podpořil naplňování cílů, a jaké je optimální složení týmu nejen z hlediska zkušeností. Na příkladech z praxe si osvojíte jednotlivé kroky, které vám pomohou při nastavení cílů a jejich naplnění.  

Budování komunit okolo Vaší organizace a přirozený leadership. Community management a marketing. Kdo je vaším "zákazníkem"? Identifikace cílové skupiny, tvorba person a komunikační strategie. Tonalita a značka - staňte se love brandem!    

Zažíváte chaos v tom, kdo ve vašem týmu má jakou roli a co má vlastně na starost? Místo systematické práce více hasíte požáry a často postrádáte nějaké informace? Noví členové týmu nejsou takovou posilou, jakou jste čekali? Máte problém s dotahováním projektů?

Na 3.setkání vám ukážeme, jak rozdělit role a kompetence v týmu. Jak nastavit srozumitelná pravidla, aby se všem dobře pracovalo. Podíváme se na důležitost onboardingu a řekneme si, jak efektivně komunikovat a nedemotivovat. Připomeneme si, jak prioritizace může omezit plýtvání a vyplatí se nejen v řízení projektů. A pro osvěžení přidáme pár tipů, jak efektivně nakládat se svým časem.

Seznámíte se s nástroji digitálního marketing. K čemu jsou vhodné reklamy na FB, IG či Google, co všechno dané nástroje umí a jak je jiné neziskové organizace využívají. Dále jak dané digitální kampaně a aktivity vyhodnocovat (aneb Google Analytics). 

"Úspěchy nemluví samy za sebe."

#IamRemarkable se snaží posílit postavení žen a nedostatečně zastoupených skupin, aby otevřeně hovořily o svých úspěších na pracovišti i mimo něj, za účelem bourání stereotypů. Iniciativa se zaměřuje na:

  • Zlepšení sebepropagace a dovedností žen a nedostatečně zastoupených skupin.
  • Bourání předsudků společenského vnímání sebepropagace

Více informací o činnosti Googlu a možnostech pro vaši neziskovou organizaci najdete na stránce Google pro neziskové organizace.

Alt text

Obsah Akademie pro vás připravili

Podívejte se na přednášky z Grow with Google Academy for NGOs

1. Jak na stanovování cílů

Jak stanovit cíle tak, aby vedly k naplnění dlouhodobé vize? Dozvíte se, jak komunikovat definované hodnoty, aby byly srozumitelné pro vaše spolupracovníky i vaše partnery a klienty. Co je úkolem lídra, aby podpořil naplňování cílů, a jaké je optimální složení týmu nejen z hlediska zkušeností. 

2. Budování komunity

Budování komunit okolo Vaší organizace a přirozený leadership. Community management a marketing. Kdo je vaším "zákazníkem"? Identifikace cílové skupiny, tvorba person a komunikační strategie. Tonalita a značka - staňte se love brandem! 

3. Google Analytics

Porozumět Google Analytics a dalším online měřicím nástrojům je klíčové pro to, abyste správně dovedli vyhodnocovat své kampaně, abyste se mohli dále se zlepšovat, získávat více dárců nebo zvyšovat povědomí o svých tématech.  

4. Organizace a komunikace v týmu

Jak vést tým, aby dobře fungoval? V jakém stádiu vývoje je váš tým? Co váš tým potřebuje, aby dobře fungoval? Čtvrté video ze série Grow with Google Academy for NGOs 

5. Jak na fungující procesy

Zažíváte chaos v tom, kdo ve vašem týmu má jakou roli a co má vlastně na starost? Místo systematické práce více hasíte požáry a často postrádáte nějaké informace? Noví členové týmu nejsou takovou posilou, jakou jste čekali?  

„Inspirace, drive, struktura. Tak bych shrnula největší přínosy našeho setkání s Googlery. Online svět se často zdá být příliš velký a nepřehledný, takže máme tendenci odsouvat některé výzvy stranou, ale v Googlu nám odpověděli na všechny zásadní otázky, a to PROČ?, CO? a JAK? Opravdu moc děkujeme.“


nadace Krása Pomoci

 

"Akademie nám pomohla mít jiný náhled na organizaci jako celek a hlavně vnímání skupin pro které je služba určena - persóny. Uvědomění si v našem týmu naše možnosti a konkrétní sepsání poslání organizace. Naučili jsme se pracovat například se sociálníma sítěma více systematicky a věnovat více času statistikám. Přemýšlet nad některými věcmi více systémově a do hloubky."


nadace RADKA z.s.

 

"Díky programu jsme se více zaměřili na update vize, poslání, vypracovali si tonalitu a jiné."


nadace Nadání a dovednosti o.p.s.

 

"Nejpřínosnější bylo potkávat se s ostatními projekty a sdílet s nimi, co řeší a hledat společně řešení."


Chráněné dílny OZP

Krása pomoci

 

Akademii pro vás připravili

Grow with Google
Impact Hub