Grow with Google Academy for NGOs

Rozbehnite vašu neziskovú organizáciu

Google investuje nielen do startupového ekosystému, ale tiež pomáha ľuďom a neziskovým organizáciám v regiónoch získať digitálne, organizačné alebo mäkké zručnosti.  Na podporu neziskových organizácií v Čechách a na Slovensku spúšťa Grow with Google Academy for NGO!

Prihlasovanie na rok 2021 je uzatvorené!

Ak máte záujem sa zapojiť aj v ďalšom roku, vyplňte prihlášku a my vás budeme kontaktovať, keď akadémiu opäť spustíme. 

PRIHLÁSIŤ sA


Na workshopoch spoločne preberieme: 

 • Víziu a hodnoty organizácie
 • Budovanie komunity 
 • Google Analytics a jeho využitie pre NGO
 • Štruktúra organizácie a nastavenie procesov
 • "Ako do akcie"
 • #IamRemarkable

Obsah pre vás pripravili

 • Google a Impact Hub
 • tréneri a trénerky workshopov: Eva Vejvodová, Věrka Koukalová, Klára Zahradníková, Peter Šíma,  Regina Kubcová, David Kovalský, Monika Ptáčníková, Zuzana Zamborská
 • obsah je založený na evaluácii v rámci programov EVZ Lab for Civil Society a Impact First a programu Launchpad Start

Viac informácií o možnostiach pre vašu neziskovú organizáciu nájdete na stránke: Google pre neziskové organizácie a Impact Hub.

Obrazok z akademie

V prvom workshope sa pozrieme na filozofiu organizácie ako základ jej fungovania a rozvoja. Pre zdravé fungovanie a rozvoj každej organizácie je dôležité odpovedať si na základné otázky Prečo existujeme ? Čo chceme dosiahnuť? Akými princípy sa riadime? Teda definovať poslanie, vytvoriť víziu budúcnosti, zvoliť si hodnoty a definovať, ako majú byť naplňované vo všetkých činnostiach organizácie. Na workshope sa nielen dozviete, prečo je filozofia tak dôležitá, ale hlavne odídete s návodom, ako ju vytvoriť.

Budovanie komunít okolo Vašej organizácie, community management a marketing. Kto je vaším "" zákazníkom ""? Identifikácia cieľovej skupiny, tvorba person a komunikačnej stratégie. Tonalita a značka - staňte sa love brandom!

Porozumieť Google Analytics a ďalším online meracím nástrojom je kľúčové na to, aby ste správne vedeli vyhodnocovať svoje kampane, aby ste sa mohli ďalej zlepšovať, získavať viac darcov alebo zvyšovať povedomie o svojich témach. V tomto kurze sa zameriame nielen na obľúbené Google Analytics, ale aj na ďalšie zaujímavé zdroje. Popri tom sa dokneme aj ďalších online marketing nástrojov.

 • Prečo je dôležitá webová analytika pre neziskové organizácie?
 • Ako sa dajú využiť Google Analytics pre neziskové organizácie?
 • Základný prehľad a orientácia v Google Analytics .
 • Ako si nastaviť a vyhodnocovat ciele v Google Analytics? 

Vo štvrtom workshope sa pozrieme na otázky tímu a nastavenie funkčných procesov. Miesto systematickej práce častejšie hasíte požiare a chýba vám nejaká informácia? Noví členovia tímu nie sú takou posilou, akú ste čakali? Ako viesť tím, aby dobre fungoval? V akom štádiu vývoja je váš tím? Čo váš tím potrebuje, aby dobre fungoval? Z workshopu si odnesiete: Prečo a ako si nastaviť zrozumiteľné pravidlá a procesy. Prečo a ako definovať role. Prečo a ako delegovať radšej skôr ako neskôr. Ktoré HR procesy sú dôležité a prečo im venovať pozornosť. 

Návodov a nástrojov máte teraz nielen plnú hlavu aj notebook. Ako sa v nich nestratiť a s čím začať dnes a čo môže počkať na budúci mesiac? Čas na plánovanie, vyhodnotenie aj spätnú väzbu od experta.

" Úspechy nehovoria samy za seba."

#IamRemarkable sa snaží posilniť postavenie žien a nedostatočne zastúpených skupín, aby otvorene hovorili o svojich úspechoch na pracovisku i mimo neho, za účelom búrania stereotypov. Iniciatíva sa zameriava na:

 • Zlepšenie sebapropagácie a zručností žien a nedostatečne zastúpených skupín.
 • Búranie predsudkov spoločenského vnímamia sebapropagácie.

Pozrite sa na prednášky z Grow with Google Academy for NGOs

1. Ako na stanovenie cieľov

Ako stanoviť ciele tak, aby viedli k naplneniu dlhodobej vízie? Dozviete sa, ako komunikovať definované hodnoty, aby boli zrozumiteľné pre vašich spolupracovníkov i vašich partnerov a klientov. Čo je úlohou lídra, aby podporil napĺňanie cieľov, a aké je optimálne zloženie tímu nielen z hľadiska skúseností.

2. Budovanie komunity

Ako na budovanie komunít okolo vašej organizácie? Vo videu sa dozviete ako na community manažment a marketing. Kto je vaším "zákazníkom" a ako identifikovať cielovú skupinu.  Tonalita a značka - staňte sa love brandom!

3. Google Analytics

Porozumieť Google Analytics a ďalším online meracím nástrojom je kľúčové pre to, aby ste správne vedeli vyhodnocovať svoje kampane, aby ste sa mohli ďalej zlepšovať, získavať viac darcov alebo zvyšovať povedomie o svojich témach.

4. Organizácia a komunikácia v tíme

Ako viesť tím, aby dobre fungoval? V akom štádiu vývoja je váš tím? Čo váš tím potrebuje, aby dobre fungoval? Zhliadnite štvrté video zo série Grow with Google Academy for NGOs.

5. Ako na fungujúce procesy

Zažívate chaos v tom, kto vo vašom tíme má akú úlohu a čo má vlastne na starosť? Miesto systematickej práce viac hasíte požiare a často vám chýbajú nejaké informácie? Noví členovia tímu nie sú takou posilou, akú ste čakali? Vďaka tomuto videu zistite, ako na fungujúce procesy vo vašej organizácií.

Povedali o nás

„Grow with Google Academy for NGOs je svieži vietor, ktorý jemne rozfúkal a odkryl potreby nášho projektu a zároveň dostatočne ovlažil a dodal silu pre nastavenie a zmenenie toho, čo je potrebné nechať rásť.“

– Markéta Mikuličáková, EkoInkubátor (Symbios)

 

„Akadémia nám určite poskytla veľa podnetov, na ktoré veci sa zamerať. V operatíve občas úplné základy ako jasne stanovená misie a vízie alebo hodnotové ukotvenie tímu zanikajú a je skvelé si pripomenúť ich význam.“

– Kateřina Krejčířová, Prague Security Studies Institute

 

„So skladbou tém som bola veľmi spokojná, pokrývajú celú škálu vecí, na ktorých potrebujeme v rámci organizácie v ďalších mesiacoch zapracovať."

– Angelika Gergelová, Unie rodičů, z.s.

tlesknutie

 

Akadémiu pre vás pripravili