Spoznajte našich Grow with Google Student Ambassadors na rok 2019:

Samuel Chlpek - Foto

Samuel Chlpek

Ekonomická Univerzita, Bratislava
Obchodná fakulta

Študent, blogger, coffee consultant a director celosvetového kávového magazínu Standart magazine. Vo voľnom čase ho nájdete v niektorej z bratislavských kaviarní.

Michal Gališin - Foto

Michal Gališin

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Podnikavý a zvedavý kreatívec, ktorý má zmysel pre detail. V Súčasnosti študuje digitálny marketing na UKF v Nitre a pracuje ako freelance grafik.

Erik Gasper - Foto

Erik Gasper

Technická univerzita, Košice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bývalý študent ekonomiky, ktorý kvôli veľkému záujmu prešiel na štúdium informatiky.

Peter Habánek - Foto

Peter Habánek

Mendelova Univerzita v Brne
Provozně ekonomická fakulta

Doktorand marketingu so silným vzťahom k športu a s odhodlaním pomôcť mu z marketingového hľadiska. Okrem športu tiež obľubuje cestovanie.

Alžbeta Hanuliaková - Foto

Alžbeta Hanuliaková

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Fakulta masmediálnej komunikácie

Študuje marketing v Trnave, popritom sa venuje HR marketingu a stará sa o PR mentoringového programu LadyUp.

Ondrej Horák - Foto

Ondrej Horák

Žilinská univerzita, Žilina
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Študent multimediálnych technológií na Žilinskej univerzite. Bavia ho mnohé mimoškolské aktivity, ktoré aktívne vykonáva. Aktuálne sa venuje aj marketingu.

Jakub Horváth - Foto

Jakub Horváth

Prešovská univerzita, Prešov
Fakulta manažmentu

Interný doktorand na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu. Baví ho marketing v praxi, ale aj ako veda.

Juraj Juhás - Foto

Juraj Juhás

Ekonomická Univerzita, Bratislava
Národohospodárka fakulta

Veľmi aktívny človek so stále pozitívnym postojom k životu. Každý deň je nový challenge, ktorý chce úspešne achievnuť.

Tibor Lettrich - Foto

Tibor Lettrich

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ľudské zdroje a personálny manažment

Milovník dobrého jedla a športu. Aktuálne stále študentom, poslancom pre mesto Turčianske Teplice a zakladateľom spoločnosti ZEBRA STUDIO, s.r.o..

Daniel Lietava - Foto

Daniel Lietava

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Fakulta masmediálnej komunikácie

Popri štúdiu marketingu sa v práci venuje online marketingu ako PPC specialist v SamsiDigital. Zároveň rád behá a hrá futbal.

Filip	Lošák - Foto

Filip Lošák

LIGS University
MBA - Online Marketing

Kreatívec s vášňou pre obsahový marketing. Chce trošku napomôcť tejto krajine pri prechode z výrobnej dielne Európy na digitálnu veľmoc s kvalitnými pracovnými miestami a perspektívou nepracovať celý život len za pásom.

Milan Novotný - Foto

Milan Novotný

-ex Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

Aktuálne pracuje ako SEO špecialista v agentúre Invelity. Zbožňuje cestovanie a objavovanie nových príležitosti pre rozvoj. Zároveň aj školiteľom pre learn2code.

Richard Rédey - Foto

Richard Rédey

Univerzita Komenského, Bratislava
Fakulta managementu

Študuje manažment v Bratislave na Univerzite Komenského. Pomimo školy maká na vlastnom projekte Klindesk a kontinuálne pracuje na The Žurnál, kde má na starosti content marketing a CRM. Zbožňuje knihy, bike, plávanie a cvičenie.

Adam Spodniak - Foto

Adam Spodniak

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

Ambiciózny gymnazista, ktorého baví tvorba filmu, natáčanie, fotografovanie, hudba, organizácia rôznych akcií a v prvom rade stanovovanie a následné plnenie si svojich cieľov.

Ján Stas - Foto

Ján Stas

Žilinská Univerzita, Žilina
Fakulta riadenia a informatiky

Pozitívny mladý chalan, ktorý rád prijíma výzvy. Neformálne vzdelávanie je preňho cesta ku vedomostiam.

Dóra Tilajcsíková - Foto

Dóra Tilajcsíková

Univerzita Komenského, Bratislava
Filozofická fakulta - Katedra žurnalistiky

Študentka žurnalistiky, ktorá už absolvovala obchodnú akadémiu. Pracuje ako novinárka a blogerka, čiže online svet je jej druhým domovom.

 

Adam Gábor - Foto

Adam Gábor

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Snina

Študent cirkevného gymnázia vo voľnom čase bloguje o futbale. Práve ten je jeho najväčšou vášňou. Svet spoznáva v rámci cestovateľských potuliek, kde si buduje aj nové priateľstvá.

Maximilián Marton - Foto

Maximilián Marton

Gymnázium M. R. Štefánika, Košice

Učí sa francúzštinu na bilingválnom gymnáziu v Košiciach (3. ročník). Baví ho online svet a vyhľadáva skvelé príležitosť otvoriť si obzory. Má rád rap.