Nội dung chương trình

PHỤC HỒI KINH DOANH TRONG
TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

10.00AM

Giới thiệu chương trình

10.10AM

Chia sẻ

5 phút

Tình hình kinh tế chung hiện nay và hướng đi của doanh nghiệp trong tương lai, cách khắc phục sau dịch

 

10.15am

Đào tạo

15 phút 

Tổng quan thị trường, hành vi người tiêu dùng đã thay đổi như thế nào sau đại dịch?

 

10.30Am

Chia sẻ

10 phút 

Giới thiệu về doanh nghiệp, cách điều hành doanh nghiệp trước - trong - sau đại dịch

 

10.40Am

Giao lưu và hỏi đáp

 

10.50am

Chia sẻ

10 phút 

Tìm hiểu câu chuyện thực tế từ doanh nghiệp bán lẻ, chia sẻ cách vận hành doanh nghiệp trước - trong - sau đại dịch

11.00Am

Giao lưu và hỏi đáp

 

11.10am

Đào tạo

11.25am

Chia sẻ

10 phút 

Cập nhật thị trường & cách BSSC hỗ trợ khởi nghiệp; Tư vấn mô hình kinh doanh, hỗ trợ nguồn lực cho những DN nhỏ và siêu nhỏ (SMBs).

11.35am

Kết thúc chương trình