Staň sa #IamRemarkable Trainer! 

Na Slovensku už niekoľko mesiacov vzdelávame jednotlivcov a spoločnosti v oblasti sebepropagácie, búrania stereotypov a budovania sebadôvery v rámci iniciatívy #IamRemarkable.

#IamRemarkable je iniciatíva spoločnosti Google, ktorá umožňuje ženám a nedostatočne zastúpeným skupinám osláviť svoje úspechy na pracovisku i mimo neho.

Čo je našim cieľom?

Zlepšiť motiváciu a zručnosti žien a nedostatočne zastúpených skupín. Búrať predsudky spoločenského vnímania sebepropagace.

Keďže by sme chceli ukázať dôležitosť sebepropagácie čo najviac ľuďom, hľadáme šikovných trénerov a trénerky, ktorí nám pomôžu vzdelávať, šíriť povedomie v tejto oblasti a budú našimi najbližšími partnermi na trhu.

Ak máš chuť a energiu sa k nám pripojiť, budeme sa tešiť na tvoju prihlášku!

#IAR
#IamRemarkable

Workshop

Hlavnou aktivitou #IamRemarkable je 90 minútový workshop, ktorý organizujú tréneri vyškolení spoločnosťou Google. Workshop ukazuje účastníkom dôležitosť vlastnej propagácie vo svojej kariére a poskytne im nástroje na zlepšovanie tejto zručnosti.