Čo je #IamRemarkable? 

Na Slovensku už niekoľko rokov vzdelávame jednotlivcov a spoločnosti v oblasti sebepropagácie, búrania stereotypov a budovania sebadôvery v rámci iniciatívy #IamRemarkable.

#IamRemarkable je iniciatíva spoločnosti Google, ktorá umožňuje ženám a nedostatočne zastúpeným skupinám osláviť svoje úspechy na pracovisku i mimo neho.

Aký je náš cieľ?

Zlepšiť motiváciu a zručnosti žien a nedostatočne zastúpených skupín. Búrať predsudky spoločenského vnímania sebepropagácie.

Ak máš záujem zorganizovať workshop, zúčastniť sa alebo sa stať #IamRemarkable Trainer, čítaj ďalej. 

 

#IAR
#IamRemarkable

Workshop

Hlavnou aktivitou #IamRemarkable je 90 minútový workshop, ktorý organizujú tréneri vyškolení spoločnosťou Google. Workshop ukazuje účastníkom dôležitosť vlastnej propagácie vo svojej kariére a poskytne im nástroje na zlepšovanie tejto zručnosti.