Spoznajte našich

#IamRemarkable Trainers

na rok 2020:

Kamil Aujesky - Foto

Kamil Aujesky

Marketingu sa venuje takmer 10 rokov, založil agentúru samsiDigital, spoluvlastní web developerské štúdio Studio TEM a okrem toho sa venuje tvorbe obsahu na YouTube.

Lenka Hlinková

Lenka Hlinková

Motivátorka žien do IT, autorka knihy Ženský algoritmus a spoluzakladateľka akadémie zručností budúcnosti Selfactory. Národná líderka iniciatívy LEAN IN na podporu žien v ceste za svojimi ambíciami. 

Jakub Horváth

Jakub Horváth

Copywriter, #IamRemarkable Trainer, organizátor M&M Academy, ktorý vyučuje predmety v špecializácii Digitálny marketing na Fakulte Manažmentu v Prešove.

ALexandra Kello

Alexandra Kello

Trénerka a lektorka pre oblasť kreatívneho myslenia, rozvoja tímov a soft skills. Založila značku kreativnemyslenie.sk a je propagátorkou prepájania kreatívneho a kritického myslenia. 

Matúš Lovás

Matúš Lovás

Začínal ako PPC špecialista a aktuálne vedie online marketingovú agentúru Visibility. Na veci sa snaží pozerať strategicky a objektívne a vymýšľa čo najefektívnejšie riešenia, ktoré pomáhajú dosahovať želané výsledky. Je puntičkár a snaží sa aby bolo vždy všetko perfektné.

Jana Malaga

Jana Malaga

Zakladateľka projektu Asociácia blogerov a influencerov, ankety BLOGER ROKA, založila a vedie boutique content marketing house Content agency s fokusom na nastavenie obsahovej stratégie, tvorbu obsahu, PR, online reputačný manažment a spoluprácu s európskymi influencermi. 

Viktória Margitová

Viktória Margitová

Key Account Manager v digitálnej agentúre Promiseo. Vedie desiatky projektov od lokálnych start-upov až po nadnárodné korporácie, jej náplňou práce je najmä komunikácia s kľúčovými klientmi agentúry a príprava kampaní ako celku. Je zodpovedná za dodanie, vyhodnotenie a kvalitu kampane, ktorú agentúra dodáva.

Júlia Micháleková

Júlia Micháleková

V praxi sa pohybuje od roku 2009. Začínala s manažovaním SEO projektov, neskôr viedla online agentúru VISIBILITY. Teraz sa naplno venuje DASE s.r.o., v ktorej pôsobí ako CEO. Za svoje poslanie považuje odovzdávanie jej know-how, vzdelávanie a starostlivosť o šťastie a rozvoj zamestnancov.

Ivan Valach

Ivan Valach

Ivan po dlhoročných skúsenostiach s rozvojom osobnej i tímovej efektivity, budovaním značky zamestnávateľa a zastrešovaním marketingu v súčasnosti rozvíja komunikačnú stratégiu a jej dopad na chod firmy, Jeho poslaním je prepojiť porozumenie a empatiu z psychológie a leadershipu s mechanizmami a pravidlami v marketingu a obchode.

Iveta Tonhauserová

Jaroslav Vojtechovský 

Pedagóg a vedec na Univerzite Komenského, zakladateľ Digital Marketing Clubu a Inštitútu neuro-managementu. Certifkovaný life-kouč a tréner pre osobnostný rozvoj a mindfulness.