Chceš sa stať #IamRemarkable Trainer?

Keďže by sme chceli ukázať dôležitosť sebepropagácie čo najviac ľuďom, hľadáme šikovných trénerov a trénerky, ktorí nám pomôžu vzdelávať, šíriť povedomie v tejto oblasti a budú našimi najbližšími partnermi na trhu. 

Ak chceš vedieť, či hodíš na #IamRemarkable Trainer a máš chuť a energiu sa k nám pripojiť, budeme sa tešiť na tvoju prihlášku!

#IamRemarkable Trainers na rok 2022 sme už vybrali, môžeš sa však prihlásiť do výberu na budúci rok :)

#IamRemarkable Trainers

ČO ŤA ČAKÁ?

 • Staneš sa naším partnerom pri rozvíjaní Slovenska 
 • Budeš viesť workshopy #IamRemarkable prednášky v oblasti budovania sebadôvery a dôležitosti sebapropagácie
 • Rozšíriš si svoj network. Spoznáš nielen Googlerov, ale aj ďalších trénerov, firmy, študentov či neziskové organizácie
 • Získaš prístup na naše akcie. Naši tréneri majú možnosť sa zúčastňovať väčšiny akcií, ktoré na Slovensku a v Česku organizujeme.

ČO ČAKÁME?

 • proaktivita a vízia ohľadom vzdelávania na slovenskom a českom trhu
 • máš výborné prezentačné zručnosti
 • nemáš problém nadväzovať nové kontakty
 • cítiš sa komfortne pri komunikácii s odborníkmi a manažérmi aj študentami
 • máš schopnosť riešiť problémy a vysvetľovať zložité súvislosti
 • máš dostatok času sa tejto aktivite venovať (nejedná sa o full time prácu, ale chceme aby to patrilo medzi tvoje priority)

 

#IAMREMARKABLE

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 • Workshop #IamRemarkable je bezplatný a nemôže na neho byť vyberané vstupné
 • #IamRemarkable Trainer nie je v žiadnom zamestnaneckom zväzku so spoločnosťou Google
 • #IamRemarkable Trainer nie je honorovaný spoločnosťou Google
 • Vedenie workshopov #IamRemarkable je na dobrovoľnej báze
 • Google prepláca v určitých prípadoch cestovné náklady spojené s workshopom
 • Frekvencia realizovaných workshopov záleží od časovej kapacity #IamRemarkable Trainers. Google nestanovuje min. počet workshopov, vyhodnocuje sa však aktivita počas kalendárneho roka.