Chceš sa stať #IamRemarkable Trainer?

Ak chceš vedieť, či hodíš na #IamRemarkable Trainer a máš chuť a energiu sa k nám pripojiť, budeme sa tešiť na tvoju prihlášku!


 

#IamRemarkable Trainers

ČO ŤA ČAKÁ?

 • Staneš sa naším partnerom pri rozvíjaní Slovenska 
 • Budeš viesť workshopy #IamRemarkable prednášky v oblasti budovania sebadôvery a dôležitosti sebapropagácie
 • Rozšíriš si svoj network. Spoznáš nielen Googlerov, ale aj ďalších trénerov, firmy, študentov či neziskové organizácie
 • Získaš prístup na naše akcie. Naši tréneri majú možnosť sa zúčastňovať väčšiny akcií, ktoré na Slovensku a v Česku organizujeme.

ČO ČAKÁME?

 • proaktivita a vízia ohľadom vzdelávania na slovenskom a českom trhu
 • máš výborné prezentačné zručnosti
 • nemáš problém nadväzovať nové kontakty
 • cítiš sa komfortne pri komunikácii s odborníkmi a manažérmi aj študentami
 • máš schopnosť riešiť problémy a vysvetľovať zložité súvislosti
 • máš dostatok času sa tejto aktivite venovať (nejedná sa o full time prácu, ale chceme aby to patrilo medzi tvoje priority)

 

AKO SA PRIHLÁSIŠ? 

 • Zhodnotíš, či rola spĺňa tvoje očakávania a či spĺňaš ty naše :) 
 • Vyplníš prihlášku do 05.05.2019, ktorá bude obsahovať:
 1. tvoje ciele/plány na rok 2019 vo oblasti vzdelávania
 2. video, kde budeme vidieť ako vieš prezentovať pred publikom (NEČAKÁME žiadny selfie medailónik)
 • Počkáš na ďalšie kolo/výsledky, ktoré oznámime v priebehu mája