***Evènman sa a rive jwenn kapasite. 
Enskripsyon fèmen***

Google I/O se yon gwo evenman ke konpani Google fè nan Silicon Valley. Chak ane, yo rasanble developè pou vinn dekouvri nouvo pwodwi et ki inovasyon ke kompani an ap travay sou yo.

Google I/O Extended se yon opotinite pou developè toupatou patisipe nan experyans Google I/O a an dirèk de peyi pa yo. Pou premye fwa, Google Haiti ap pote Google I/O Extended an Ayiti.

- Patisipan yo ap jwenn aksè a yon fòmasyon pou devlopè sou zouti Google ak yon hackaton kap fèt de twa jou avan evenman

- Ou gen jiska 19 Avril pou enskri

Google

Kile ak Kibò

11:00am 7 Me, 2019
Karibe Hotel

Orè


Aktivite
11:00am Byenveni
12:00pm Kòmanse evènman a
5:00pm Networking
5:30pm Fen

 

 

Sou Hackathon la

Pou nou selebre I/O Extended la pi byen #GoogleHaiti lage yon Challenge Hackathon pou kreye yon pwototip aplikasyon nan 48 èd tan nan nenpot ki sektè men ki gen potansyel poul pemet 10,000 anplwa kreye an Ayiti anvan 2021!

 Dat enpòtan

  • Sesyon enfòmasyon ak fòmasyon: 30 mas nan Banj | Enskrit isit
  • Dat limit pou aplike: 5 avril | Aplike isit 
  • Hackathon: 12-14 avril nan Banj

Anpil prim ap soti direk nan Google epi pifò jij yo ap enjenyè Google. Bon chans!

t

Sponsò nou yo

at
a

Patenè nou yo

t
t
t
t
t
t
t
t
t

Kisa Google Haiti ye?

Google Haiti se yon gwoup ayisyen ak zanmi Ayiti nan Google ki ap travay pou konekte resous konpayi an ak ekosistèm Ayiti.