***Evènman sa a rive jwenn kapasite. 
Enskripsyon fèmen***

Google I/O se yon gwo evenman ke konpani Google fè nan Silicon Valley. Chak ane, yo rasanble developè pou vinn dekouvri nouvo pwodwi et ki inovasyon ke kompani an ap travay sou yo.

Google I/O Extended se yon opotinite pou developè toupatou patisipe nan experyans Google I/O a an dirèk de peyi pa yo. Pou premye fwa, Google Haiti ap pote Google I/O Extended an Ayiti.

- Patisipan yo ap jwenn aksè a yon fòmasyon pou devlopè sou zouti Google ak yon hackaton kap fèt de twa jou avan evenman

- Ou gen jiska 19 Avril pou enskri

Google

Kile ak Kibò

11:00am 7 Me, 2019
Karibe Hotel

Orè


Aktivite
10:30am - 11:30am Enskripsyon
11:30am - 2:00pm Kòmansman evènman ak fòmasyon nan jesyon pwodwi teknik
2:00pm - 3:30pm Lunch
3:30pm - 5:30pm Kontinyasyon evènman ak fòmasyon nan devlopman entènèt ak pwodwi intelijans atifisyel
5:30pm Prezante ganyan Hackathon yo
6:00pm Networking

 

 

Prezantatè yo

t

Hantz Févry

Manadjè Pwodwi Teknik, Google

 

t

Samuel Darguin

Fondatè, Haitian American Caucus

t

Wendly Saintil

 Enjenyè Lojisyèl, Google

t

Maurice Prosper

 Enjenyè Lojisyèl, Google

t

Isai Damier

 Enjenyè Lojisyèl, Google

Sponsò nou yo

at
a

Patenè nou yo

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Kisa Google Haiti ye?

Google Haiti se yon gwoup ayisyen ak zanmi Ayiti nan Google ki ap travay pou konekte resous konpayi an ak ekosistèm Ayiti.