ВРЕМЕ

ТЕМА

ЛЕКТОР

09:10-09:30

Регистрация

 

09:30-09:45 

Встъпителни думи

Елена Арнаудова

Google

Координатор на Google Partners

09:45-10:45 

Дигитален маркетинг. Ролята на Интернет в развитието на малките и средни предприятия 

Славомир Неделчев

Google

Екип по пазарно развитие и стратегия

10:45-11:10

Дневникът на една успешна кампания. Глава първа - Настройки в сайта!

Димитър Денев

SuperHosting.bg

11:10-11:30

Израстване от малък до голям бизнес

Иво Горов

Netpeak България

11:30-11:50

Съвети за онлайн магазини: Да достигнем клиентите и изградим разпознаваемост чрез дигитален маркетинг.

Петър Владимиров

 Interactive Share

11:50-12:10 

Установете своята онлайн позиция

Милен Ангьозов

Green.Click

12:10-12:50

Почивка

12:50-15:00 

Безплатни консултации с представители на агенциите

Водещи специалисти + Вие