Adam

Adam Brocka

"Rozbehnutím nového projektu, sa vždy snažíme riešiť niekoho problém. Design Thinking dáva tomuto procesu systém a pomáha pozerať na problémy očami zákazníkov. V tom vnímam jeho najväčšiu hodnotu.”

Alexandra

Alexandra Janiak

"V centre pozornosti všetkých z nás by mal byť ten, pre ktorého to všetko robíme. Design thinking zábavnou a kreatívnou formou pomáha pochopiť, čo je to TO."

Magalena

Magdalena Brza

"Na Design Thinking ma najviac baví, aké úžasné a často vtipné produkty vďaka nemu vznikajú."

Marek

Marek Kogan

"Páči sa mi myšlienka od Davida Allena, že neexistujú problémy, iba projekty. A Design Thinking je pre mňa veľmi kreatívny prístup k transformácii problémov na inovatívne riešenia a projekty."

Slavomir

Slavomír Tuleja

"Nápady sú dôležité, exekúcia rozhoduje. Design thinking je nástroj, ako lepšie pochopiť zákazníka a navrhnúť riešenie, ktoré užívateľa poteší. Naviac bude technicky realizovatelné a ekonomicky udržateľné."

Sarka

Šárka Patkošová

"Kreativita si vyžaduje odvahu. Vydajte sa s nami na cestu za nezabudnuteľným dobrodružstvom!"

Veronika

Veronika Nekolova

"Vďaka Design thinking pochopíte nie len ako sa priblížiť k cieľu so svojím nápadom, ale zistíte, že aj vy dokážete rozvíjať svoju kreativitu a tímovú prácu."

Zuzana

Zuzana Vojtášová

"DesignThinking mi dáva zmysel, pretože v centre pozornosti stojí užívateľ. Obúvame sa do jeho topánok, vnímame jeho príbeh. Vďaka tomu vznikajú životaschopné kreatívne riešenia a inovácie, ktoré zároveň reflektujú jeho skutočné potreby."