Často se ptáte

Ano, workshopy jsou zcela zdarma.

Ano, workshopy vedou trenéři, kteří vás provedou metodou Design Thinking krok za krokem.

Workshopy jsou určeny všem, kteří se chtějí naučit tvořivě myslet a inovovat prostřednictvím frameworku Design Thinking.

Účastníci jsou vybráni na základě odpovědí na otázky týkající se jejich motivace a problému, který chtějí řešit.

Vzhledem k práci se sdílenými dokumenty a práci v týmech doporučujeme použít notebook nebo stolní počítač.

Pro dostupnost a funkci všech využívaných nástrojů během workshopu je Google účet nezbytností.

Workshop probíhá prostřednictvím služby Google Meet pod vedením certifikovaného trenéra a koordinátora. Účastníci během workshopu pracují v týmech a volí si aktuální téma/výzvu, na které pomocí metody Design Thinking navrhují možná řešení.

Workshop je interaktivní a zapojení každého účastníka je důležité při práci v online týmu. 

Workshopy organizujeme v českém/slovenském a anglickém jazyce.

Ano je, během pěti hodin se střídají časové úseky, kdy trenér vysvětluje určitou část metody Design Thinking a hned navazuje praktický úkol.

Ano, každý, kdo absolvuje workshop a vyplní zpětnou vazbu obdrží certifikát.

Můžete napsat organizačnímu týmu na adrese info@ngof.cz.

tvůrce obsahu

Grow with Google

POD ZÁŠTITOU

MPaO

VE SPOLUPRÁCI

AMaS