New Generation of Founders

Kreativita sa dá naučiť aj online!

 

A práve preto spúšťame workshopy New Generation of Founders v trochu vzdialenom, ale napriek tomu funkčnom prostredí. 

* * *

Veľmi pozorne sledujeme situáciu okolo COVID-19 na Slovensku a zdravie a bezpečie účastníkov našich workshopov je pre nás veľmi dôležitá. Vzhľadom na opatrenia vlády Slovenskej republiky v situácii s COVID-19 sme nútení zrušiť najbližšie offline workshopy.

Prosím, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na email info@ngof.sk, ak by ste mali v súvislosti s workshopom akékoľvek otázky.

Zúčastnite sa bezplatných workshopov New Generation of Founders a rozvíjajte svoje podnikateľské nápady!


Design Thinking je jednou z metód, ktorú používa Google na vývoj inovatívnych produktov a nápadov, a môže byť začiatkom vášho start-upu.

Design Thinking

Design Thinking je metóda zameraná na užívateľa. Začína pochopením jeho potrieb, pokračuje skúmaním inovatívnych riešení a končí testovaním rýchlych prototypov.

Workshops

V rámci programu New Generation of Founders stretnete nových ľudí s rôznymi skúsenosťami a záujmami. Prejdete všetkými krokmi dizajnu s malým teoretickým základom a množstvom praktických cvičení.

 

 

Prototype

Máte už podnikateľský nápad alebo problém, ktorý chcete vyriešiť? Skvelé! Na našom workshope pochopíte, čo za týmto problémom stojí, ako sa vcítiť do kože užívateľa, a ako testovať a vylepšovať produkt.


 

Na workshope sa naučíte základy metódy Design Thinking

empatie

Ako sa vcítiť do kože užívateľa

balon

Ako myslieť kreatívne

creion

Ako vytvoriť prototyp


 

organizátor

Grow with Google

POD ZÁŠTITOU

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky