Certyfikacyjny kurs online | Ads: podstawy reklamy

Certyfikacyjny kurs online „Ads: podstawy reklamy” został przygotowany z myślą o uczestnikach, którzy zaczynają swoją przygodę z Google Ads. Udział w kursie pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy o sposobie działania i mechanizmach funkcjonowania Ads oraz umożliwi przygotowanie się do egzaminu z podstaw reklamy w Ads.

Udział w kursie pomoże Ci w: 
- zdobyciu podstawowej wiedzy o Google Ads,
- przygotowaniu się do egzaminu z podstaw reklamy w Ads,
- poznaniu kierunków dalszej specjalizacji.

Szczegóły:
- Czas trwania: 3 części po około 40-50 minut
- Rejestracja na kurs możliwa jest w każdym momencie

Tematyka poszczególnych części:
- część 1/3. Wstęp do reklamy Ads, ważne pojęcia, aukcja reklam
- część 2/3. Pierwsza kampania, grupy reklam, reklamy i słowa kluczowe
- część 3/3. Modele ustalania stawek, pomiar skuteczności i optymalizacja, przydatne narzedzia, przystąpienie do egzaminu

Wymagania formalne dla uczestników:
- Posiadanie profilu indywidualnego w Google Partners

Przyjęcie zgłoszenia zależne jest od spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków udziału, zostaną odrzucone.