Představujeme vám ucelený vzdělávací program Internetoví úžasňáci, jehož cílem je naučit děti takové kompetence, aby mohly internet používat bezpečně a smysluplně.

interland
internetoví

Metodiky Internetoví úžasňáci nabízejí vyučujícícm strukturované lekce obsahující pestré aktivity a nástroje zacílené na výuku kyberpezpečnosti a digitálního občanství. Lekce využívají interaktivní techniky, včetně dobrodružné hry Interland, ve které si žáci zábavnou a interaktivní formou osvojí základy kybernetické bezpečnosti a digitálního občanství.

Bezplatná školení jsou určena pro všechny metodiky/čky prevence a učitele/ky 2.- 6. tříd základních škol, kteří se tématu plánují věnovat ve svých hodinách. Učební plán může být implementován napříč různými školními předměty, nejen v hodině informatiky.

Přihlaste se na školení, kde se dozvíte jak pracovat s naším programem a přidejte se k naší komunitě!

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY ONLINE ŠKOLENÍ:

15.6. 15:30 - 18:30 ( + 29.6.2021)

Školení se skládá ze dvou částí, které je důležité absolvovat společně. Jedná se o úvodní školení, zaměřené na práci s programem a navazující setkání k vyhodnocení této práce v praxi.

Stačí vyplnit nezávaznou přihlášku nebo napsat na internetoviuzasnaci@julesajim.cz

* školení se bude konat pouze v případě, že se na něj přihlásí minimálně 8 účastníků. 

Přihláška

 

Internetoví úžasňáci - hlavní témata

Zásady internetové „úžasnosti” jsme rozdělili do pěti základních témat digitálního občanství a bezpečnosti na internetu:

Sdílej s rozmyslem; Neskákej na fejky; Chraň si svá tajemství; Laskavost je super; Když se ti něco nezdá, ozvi se 

Sdílej

Učitelé i rodiče rozumí tomu, jak mohou online příspěvky z dávné minulosti poškodit vztahy, pověst i soukromí svých autorů. Pro děti ale může být náročnější představit si, jak může být zdánlivě neškodný příspěvek, který dnes zveřejnily, zítra nebo kdykoliv v budoucnu nepochopený. Zvlášť když si jej jednou prohlédne někdo, o kom jsme vůbec nečekali, že se k němu dostane.

Jak komunikovat zodpovědně:

✔ Podporujte zodpovědné sdílení obsahu a chovejte se v online komunikaci stejně, jako při rozhovorech tváří v tvář: pokud něco nemá být řečeno, ani to nikam nepište.

✔ Vytvořte zásady toho, co je (a není) vhodné na internetu dělat. 

Sdílej

Je velmi důležité, aby děti pochopily, že obsah uvedený na internetu není vždy pravdivý ani spolehlivý a navíc může být spojený s něčí snahou ukrást naše online údaje nebo identitu. Phishing a podobné internetové podvody se snaží uživatele internetu (bez ohledu na věk) přimět, aby zareagovali na výzvy od cizích osob, případně na výzvy od lidí, kteří se vydávají za jejich známé.

Jak rozpoznat možný podvod:

✔Pokud se příslib "vyhrát" nebo získat něco "zdarma" zdá být příliš dobrý na to, aby byl pravdivý, pravděpodobně to pravda nebude.

✔Nikdo by od vás neměl žádat sdílení osobních údajů.

✔Předtím, než cokoliv uděláte online, myslete kriticky a důvěřujte své intuici. Mějte se na pozoru před pokusy o phishing ( vymáhání informací jako např. přihlašovací jméno nebo heslo) od osob, které se vydávají za důvěryhodné v e-mailu, SMS nebo ve zprávách.  

chráň

Záležitosti ochrany soukromí a zabezpečení nemají vždy jasně správná či nesprávná řešení. Ochrana osobních a soukromých informací – znamená klást správné otázky a hledat vlastní informované odpovědi.

Jak si vytvořit silné heslo:

✔Mělo by být jednoduché k zapamatování, avšak bez osobních údajů jako jsou jména nebo datumy narození.

✔Střídejte velká a malá písmena, symboly a čísla.

✔Nepoužívejte stejné heslo na více stránkách.

✔Vytvořte si různé verze stejného hesla pro různé účty.

laskavost

Digitální svět přináší dětem i nám ostatním nové příležitosti k sociální interakci, provází ho však i mnohá úskalí. Narážky nebo ironii lze na internetu hůře rozpoznávat, být neustále online může být stejně pohodlné jako znepokojující, anonymita může být živnou půdou pro náklonnost i chválu, ale stejně tak může svádět k ubližování sobě i druhým. Internet může posilovat jak slušnost a ohleduplnost, tak i negativitu.

Když chceme budovat zdravé vztahy a omezit pocit izolace, který občas vede k šikaně, depresím, špatným studijním výsledkům a dalším problémům, musíme se naučit vyjadřovat laskavost a empatii a umět reagovat na negativitu, obtěžování a další agresivní online jednání.

Jak být příkladem:

✔Používejte internet k šíření dobra.

✔Zastavte škodlivé nebo nepravdivé informace, aniž byste je šířili dál.

✔Respektujte ostatní. Jak na tom pracovat:

✔Zablokujte a oznamte škodlivé a nevhodné online chování.

✔Zastaňte se těch, kteří jsou šikanováni.

✔Povzbuzujte děti, aby mluvily o šikaně a oznamovaly ji.

když

Je důležité, aby děti věděly, že když na internetu narazí na něco nepříjemného, určitě by na to neměly být samy - zvlášť pokud by daný obsah mohl jim nebo někomu dalšímu ublížit. Také by měly vědět, že svou nebojácnost mohou dát najevo na různých místech - ať už přímo nahlášením příspěvku nebo zprávy přímo v online aplikaci, nebo tím, že si o situaci promluví s někým mimo kyber prostor.

Jak dodávat odvahu na internetu:

✔Doma nebo ve škole se dohodněte na pravidlech týkajících se používání technologií a důsledcích jejich porušení.

✔Udržujte dialog, často mluvte s dětmi a povzbuzujte je, aby se ptaly.

✔Mluvte s dětmi a jinými důvěryhodnými osobami, jako jsou učitelé, pedagogové, přátelé a rodina.

Nástroje a zdroje, které jsme pro vás připravili:

úžasňak

 ONLINE HRA INTERLAND

Děti se mohou stát Internetovími úžasňáky hraním hry Interland. Jedná se o online dobrodružství, které představuje nejdůležitější aspekty online bezpečnosti ve formě poutavé hry. Hra je samostatná aktivita, kterou můžou hr át kdykoliv.

HRÁT ⇒

úžasňak

 UČEBNÍ PLÁN

Učitelé a pedagogové si mohou stáhnout učební plán v souladu se základními učebními osnovami a cvičeními, které jim pomohou měnit teorii na praxi. Jak s tímto plánem v praxi pracovat se dozví na našich školeních. Přihlašte se nezávazně ZDE.

Tento program jsme vytvořili ve spolupráci s experty na internetovou bezpečnost tak, aby jednotlivé části obsáhly všechny potřeby rodin a pedagogů v základních tématech online prostoru.  

STÁHNUT PDF DOKUMENT ⇒

NAŠI PARTNERI

Tento program jsme vytvořili ve spolupráci s experty na internetovou bezpečnost tak, aby jednotlivé části obsáhly všechny potřeby rodin a pedagogů v základních tématech online prostoru. 

 

ikeepsafe
JJ
fosi
net safety