Metodiky Internetoví úžasňáci nabízejí vyučujícím strukturované lekce obsahující pestré aktivity a nástroje zacílené na výuku kyberbezpečnosti a digitálního občanství. Pro učitele základních škol jsme připravili školení, na kterých se dozví, jak během vyučovacích hodin pracovat s připravených učebním plánem a dobrodružnou hrou Interland. Díky tomu se budou moci děti učit kyberbezpečnosti a digitálnímu občanství zábavnou formou.  

 

Internetoví úžasňáci - hlavní témata

Zásady internetové „úžasnosti” jsme rozdělili do pěti základních témat digitálního občanství a bezpečnosti na internetu:

úžasňak
uzasnak

 

Školení jsou určena pro všechny metodiky/čky prevence a učitele/ky základních škol, kteří se tématu plánují věnovat na svých hodinách. Nicméně na školení jsou vítáni i učitelé/ky středních škol, kteří si jednotlivé aktivity přizpůsobí věkové úrovni svých studentů.

Předem není potřeba mít žádné odborné znalosti v oblasti internetové bezpečnosti. 

Učební plán může být implementován i mimo hodiny informatiky; např. během hodin etické a mediální výchovy, nebo anglického jazyka. Učební plán pokrývá přibližně 2-3 měsíce vyučovacích hodin (pokud počítáme s jednou hodinou týdně).

Součástí učebního plánu jsou různé aktivity, některé z nich vyžadují práci na počítači, jiné ne. Velké množství z nich je zaměřeno na práci ve skupině.

Učitelé, kteří projdou naším školením, získají učební plán v elektronické i tištěné podobě. K tomu obdrží přístup k další podkladům do výuky.

Školení se skládá ze dvou částí, které je potřeba absolvovat společně. Jde o úvodní školení (3 hodiny), zaměřené na práci s učebním plánem a navazující školení (2 hodiny), které se věnuje reflexi práce s učebním plánem v praxi. Celkem je to 5 hodin školení, na jehož konci získáte potvrzení o absolvování.

Níže se můžete přihlásit na školení a přidat se tak ke komunitě Internetových úžasňáků! 

 

Školení začínají vždy od 16:00. První část školení je věnována seznámení s metodikami a trvá 3h. Druhá část školení je reflektující – obsahující praktické zkušenosti a tipy z výuky a trvá 2h.

Volba termínů.

 

*Počet míst na školení je limitován, proto prosím přihlášku dobře zvažte, abyste neblokovali místa pro případné další zájemce. V případě změn Vás budeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu. 

Nástroje a zdroje, které jsme pro vás připravili:

úžasňak

UKÁZKA z učebního plánu 

Zde si můžete prohlédnout první lekci z připraveného učebního plánu. Ten obsahuje aktivity, které přeměňují teorii na praxi. Tipy, jak využít tento plán v praxi, se dozvíte během našich školeních. Účastníci těchto školení od nás získají celý učební plán v elektronické i v tištěné podobě, potvrzení o účasti a další podklady. 

Podívejte se na ukázku učebního plánu ⇒

úžasňak

ONLINE HRA INTERLAND

Hra Interland je samostatná aktivita, která nevyžaduje žádné přihlašování či stahování. Jedná se o online dobrodružství, které představuje nejdůležitější aspekty online bezpečnosti ve formě poutavé hry. Hru mohou pedagogové využít během vyučovací hodiny nebo zadat její hraní za domácí úkol. Splnění úkolu je snadno prokazatelné diplomy, které žáci získají na konci jednotlivých částí hry.

Hrát ⇒

úžasňak

Žáci jsou z Internetových úžasňáků nadšení. Program je založený na aktivním zapojení žáků do výuky a zábavných cvičeních, na konci navíc na děti čeká hra Interland, ve které si nabyté znalosti rovnou i ověří. Dříve se o internetové bezpečnosti ve školách spíše teoreticky přednášelo, takže tohle je novinka. Děti byly například překvapené, jak snadné je prolomit heslo a některé si šly ihned poté svá hesla měnit. Učili jsme se i to, jak rozpoznat podvodné emaily nebo jak reagovat na kyberšikanu." vysvětluje učitel informatiky ze Základní školy Brno na Bakalově nábřeží Pavel Hodál.

Naši školitelé

agata

AGÁTA HRDLIČKOVÁ

Agáta od roku 2013 lektoruje kurzy primární prevence a vede školení pro dospělé na širokou škálu témat. Studuje humanitní vědy, proto je jí blízká lidskoprávní a vztahová tematika. Má za sebou deset let zkušeností v online marketingu, ze kterých nyní čerpá zejména při vytváření metodik kyberpreventivních programů.

veronika

VERONIKA KYNCLOVÁ

Veronika studovala andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Sedm let se věnuje lektorování programů primární prevence a kurzů DVPP. Poslední tři roky intenzivně pracuje s tématy kyberprevence a digitálního well-beingu. V rámci projektu Sítěráj provádí odbornou rešerši k těmto tématům, vytváří metodické materiály, pilotuje vytvořené lekce ve školních třídách a vede webináře pro rodiče a učitele. 

jitka

JITKA CHALUPNÍČKOVÁ

Jitka má vystudovanou sociální práci se zaměřením na aplikovanou psychoterapii. Má bohaté zkušenosti se vzdělávacími projekty. V minulosti vedla projekty zaměřené zejména na finanční gramotnost, které také aktivně lektorovala. V současné době vede projekt Labyrint sítě a ráj srdce, který vzniká pod organizací Jules a Jim, z.ú. a je zaměřený na vzdělávání pedagogů v otázkách internetové bezpečnosti a internetového wellbeingu.  

adela

ADÉLA LÁBUSOVÁ

Adéla se celý svůj pracovní život od roku 2006 věnuje vzdělávání a výchově dětí. Kromě jiného realizuje semináře pro pedagogy a asistenty pedagoga zamřené především na podporu dětí s potřebou podpůrných opatření, rozvoj kompetencí a kritického myšlení ve výuce. A dětem věnuje i velkou část svého osobního života, má tři syny.

NAŠI PARTNEŘI

Tento program jsme vytvořili ve spolupráci s experty na internetovou bezpečnost tak, aby jednotlivé části obsáhly všechny potřeby rodin a pedagogů v základních tématech online prostoru. 

 

ikeepsafe
JJ
fosi
net safety