Agenda

Czwartek, 7 marca

08:30 - 09:00

Poranna kawa, rejestracja

09:00 - 09:20

Przywitanie gości i wprowadzenie do PWA

Piotr Kowalski | Senior Analytical Consultant (Google)
Michał Szklarski | Head of Digital Solutions (e-point)

09:20 - 09:40

Lightning Talk cz. 1: Service Worker

Tomasz Szopiński | Senior Front-End Developer (e-point)

09:40 - 10:00

Lightning Talk cz. 2: Push Notifications

Piotr Wolny | CTO, Software Engineer (e-point)

10:00 - 12:45

Kodowanie: cz. 1

12:45 - 13:30

Przerwa na lunch

13:30 - 13:50

Lightning Talk cz. 3: Płatności (Payment Request API), Uwierzytelnianie (Credential Management API)

Kamil Murawski | Vice CTO, Team Leader, Software Engineer (e-point)

13:50 - 16:00

Kodowanie: cz. 2

16:00 - 16:30

Szybkie, 2-minutowe prezentacje projektów i wyniku Lighthouse Score dla PWA

16:30 - 17:00

Głosowanie na najlepszy projekt
Ogłoszenie wyników
Zakończenie