Tham gia QuánQuânGCP

Mời các bạn tại Việt Nam tham gia nâng cao kĩ năng Google Cloud và để được:

  • 1 tháng học miễn phí Google Cloud trên Qwiklabs. Học trực tuyến tại nhà hay từ bất kì đâu
  • Nhận skill badges về Google Cloud để chia sẻ trực tuyến hay thêm vào hồ sơ xin việc
  • Nhận quà

Bắt đầu: 6/3/2021 - Kết thúc: 4/4/2021

Lãnh quà

Cho các bạn tham gia và hoàn thành bài học trên nền Qwiklabs trong danh sách trong thời gian 6/3 đến 4/4, 2021.

  • 10 bài học: Dù, cặp, và nón
  • 15 bài học: Dù, cặp, nón, và đồng hồ để bàn bằng gỗ
swagpack

Chỉ 3 bước để tham gia

Đăng ký tại đây và nhận hướng dẫn qua email. Nhớ kiểm tra các hộp thư phụ và spam luôn nhé.

Học trực tuyến với hướng dẫn chi tiết tại đây giữa ngày 6/3 và 4/4/2021.

Chia sẻ trên mạng xã hội và điền thông tin để nhận quà.

Các bài học

#QuánQuânGCP được tổ chức với sự hỗ trợ của cộng đồng GDG và GDG Cloud tại Việt Nam.

gdghanoi
gdgcloudhanoi
gdgmientrung
gdgclouddanang
gdghcm
gdgcloudhcm