Certyfikacyjny kurs online | Ads: reklama w sieci wyszukiwania

Certyfikacyjny kurs online „Ads: reklama w sieci wyszukiwania” został przygotowany z myślą o uczestnikach, którzy prowadzą już kampanie Google Ads. Udział w kursie pozwoli na zdobycie podstawowej i zaawansowanej wiedzy o sposobie działania i mechanizmach funkcjonowania Ads oraz umożliwi przygotowanie się do egzaminu z sieci wyszukiwania.

Udział w kursie pomoże Ci w: 
- zdobyciu wiedzy o reklamie w sieci wyszukiwania,
- przygotowaniu się do egzaminu z reklamy w sieci wyszukiwania.

Szczegóły:
- Czas trwania: 3 części po około 30-40 minut
- Rejestracja na kurs możliwa jest w każdym momencie

Tematyka poszczególnych części:
- część 1/3. Wstęp do sieci wyszukiwania, formaty reklam
- część 2/3. Wynik jakości reklam, narzędzia Ads
- część 3/3. Pomiary i optymalizacja, przystąpienie do egzaminu

Wymagania formalne dla uczestników: 
- Posiadanie profilu indywidualnego w Google Partners

Przyjęcie zgłoszenia zależne jest od spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków udziału, zostaną odrzucone.