Certyfikacyjny kurs online | Ads: reklama wideo

Certyfikacyjny kurs online „Ads: reklama wideo” został przygotowany z myślą o uczestnikach, którzy prowadzą już kampanie Google Ads. Udział w kursie pozwoli na zdobycie podstawowej i zaawansowanej wiedzy o sposobie działania i mechanizmach funkcjonowania Ads oraz umożliwi przygotowanie się do egzaminu z reklamy wideo.

Udział w kursie pomoże Ci w: 
- zdobyciu wiedzy o reklamie wideo,
- przygotowaniu się do egzaminu z reklamy wideo.

Szczegóły:
- Czas trwania: 5 części po około 30 minut
- Rejestracja na kurs możliwa jest w każdym momencie

Tematyka poszczególnych części:
- część 1/5. Wstęp do reklamy wideo, zalety i formaty reklam
- część 2/5. Tworzenie kampanii wideo
- część 3/5. Kierowanie w kampaniach wideo, promowanie aplikacji i produktów
- część 4/5. Pomiary i optymalizacja
- część 5/5. Powtórzenie materiału, przystąpienie do egzaminu

Wymagania formalne dla uczestników: 
- Posiadanie profilu indywidualnego w Google Partners
- Połączenie z profilem agencji (ze statusem Partnera lub Partnera Premium)

Przyjęcie zgłoszenia zależne jest od spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków udziału, zostaną odrzucone.