Spoznajte našich

Grow with Google Student Ambassadors

pre rok 2021

Chcete sa spojiť s našimi ambasádormi? Kliknite na fotku jedného z našich Grow with Google Student Ambassadors a budete im môcť položiť svoju otázku cez Linkedin.

David Bako

David Bako

Gymnázium Matky Alexie v Bratislave

David je posledný rok stredoškolákom. S obľubou behá po slovenských horách, cestuje a sem-tam si zalieta s dronom. Popritom hľadá bugy v produktoch Internetového bankovníctva. Rád sa vrhne do každej výzvy, vďaka ktorej získa nové skúsenosti. A Google Student Ambassador je jednou z nich.

Alexandra Ďurovová

Alexandra Ďurovová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Študuje odbor Marketingová komunikácia. Miluje beh, knihy, cudzie jazyky, kávu a čokoládu. Jej snom je jedného dňa vycestovať a žiť na voľnej nohe. Určite počas svojho života napíše aspoň jednu knihu, zabehne maratón a uvidí novoročné ohňostroje v Sydney. Je rada v centre diania, organizovanie je jednou z jej obľúbených aktivít.

Michal Fecko

Michal Fecko

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Michal je študentom učiteľstva anglického jazyka a histórie na Univerzite Komenského. Svoj voľný čas venuje hlavne svojim kreatívnym koníčkom. Venuje sa fotografii, divadlu či iným kreatívnym projektom. Je nadšencom pre moderné vzdelávanie.

Oliver Ferianc

Oliver Ferianc

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

Študuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej Univerzity a predtým študoval hospodársku informatiku na Technickej Univerzite vo Viedni. Okrem štúdia sa venuje firme MACROFER, ktorej pomáha s obnovou dát z pamäťových médií, webom a SEO optimalizáciou. Vo voľnom čase si rád zabehá a v zime zalyžuje.

Lucia Hasprová

Lucia Hasprová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

Študuje odbor Marketingová komunikácia a reklama. So spolužiakmi založila študentskú digitálnu agentúru wasper.sk. Špecializuje sa na copywriting, vytváranie contentu a správu sociálnych sietí. Vo voľnom čase šije tašky pod svojou značkou eLeco_handmade a už niekoľko rokov sa zúčastňuje Campu mladých podnikateľov.

Martina Janičková

Martina Janičková

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Je študentkou Fakulty masmediálnej komunikácie na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a popri štúdiu pracuje ako SEO špecialistka. Má rada náročné výzvy, pretože práca pod tlakom ju motivuje k lepším výsledkom. Rýchlo sa učí nové veci a má dobrú pamäť.

Paulína Karabová

Paulína Karabová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

Vždy veselá s realistickým pohľadom na svet. Je študentkou Marketingovej komunikácie a reklamy, miluje umenie, zvieratá, prírodu, pohyb a mnoho ďalších vecí. Stážuje v marketingovej agentúre Magneting, spravuje klientom kampane a vždy sa teší z dobrých výsledkov. Veľakrát je neporiadna, no keď niečo začne, dotiahne to do konca.

Terézia Korenčiaková

Terézia Korenčiaková

Vysoké Učení Technické v Brne, Entrepreneurship and Small Business Development

Študuje v angličtine na Fakulte Ekonomiky a manažmentu na VUT v Brne. Podieľala sa na založení družstva s jej spolužiakmi, pod ktorým pracuje na vlastnom business projekte - Froutine. Neustále rozvíja svoje vedomosti o podnikaní a marketingu prostredníctvom kníh či zaujímavých podcastov. Rada cestuje a spoznáva mnoho iných kultúr a nové výzvy ju vždy nadchnú.

Maximilián Marton

Maximilián Marton

Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach

Študent posledného ročníka francúzskeho bilinguálneho gympla. K ambasádorstvu ho priviedla chuť stále sa učiť nové veci, zbierať skusenosti a hlavne možnosť interagovať v kolektíve šikovných mladých ľudí. Práve v takomto prostredí často nachádza inšpiráciu pre jeho mnohé produktívne aktivity.

Adam Spodniak

Adam Spodniak

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Facinuje ho digitálny marketing, ktorému sa venuje popri štúdiu prvého ročníka marketingovej komunikácie aj v práci. Aktívne vyhľadáva nové príležitosti, akčné výzvy či inovatívne alebo dobročninné projekty, do ktorých sa proaktívne zapája. Sebarozvoj a neformálne vzdelávanie považuje za cestu k úspechu. Jeho záľubami sú cestovanie, fotografovanie a točenie videí.

Zuzana Tóthová

Zuzana Tóthová

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

Zuzka je pozitívny a aktívny človek so širokou škálou záujmov. Rada sa učí nové veci priamo v praxi, venuje sa dobrovoľníctvu a pôsobí vo viacerých neziskovkách. Ľahko sa nadchne pre nové výzvy a svojím entuziazmom dokáže rýchlo nakaziť ostatných. Najviac ju zaujímajú témy vzdelávania, inovácií a zdravého životného štýlu.

Lucia Vargová

Lucia Vargová

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu

Študuje na Fakulte Manažmentu v Prešove, kde sa aj aktívne zapája do chodu Klubu digitálneho marketingu. Popri škole sa venuje správe sociálnych sietí a copywritingu. Svoj voľný čas rada trávi v prírode a paddleboardingom.

Timea Vrtíková

Timea Vrtíková

Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach

Študuje na Gymnáziu Andreja Vrábla, miluje divadlo a záľubu nachádza aj v technológiach. Nepremrhá jedinú príležitosť naučiť sa niečo nové a výzvy sú to, čo dáva jej životu zmysel. Je nenapraviteľná optimistka a vedomosti sú to, čo si cení najviac.