Spoznajte našich

Grow with Google Student Ambassadors

pre rok 2022

Chcete sa spojiť s našimi ambasádormi? Kliknite na fotku jedného z našich Grow with Google Student Ambassadors a budete im môcť položiť svoju otázku cez Linkedin.

Lucia Hasprová

Lucia Hasprová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

Študuje odbor Marketingová komunikácia a reklama. So spolužiakmi založila študentskú digitálnu agentúru wasper.sk. Špecializuje sa na copywriting, vytváranie contentu a správu sociálnych sietí. Vo voľnom čase šije tašky pod svojou značkou eLeco_handmade a už niekoľko rokov spolupracuje s Campom mladých podnikateľov.

Paulína Karabová

Paulína Karabová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Vždy veselá s realistickým pohľadom na svet. Je študentkou Marketingovej komunikácie, miluje umenie, zvieratá, prírodu, pohyb a mnoho ďalších vecí. Pracuje v marketingovej agentúre Magneting, spravuje klientom kampane a vždy sa teší z dobrých výsledkov. Veľakrát je neporiadna, no keď niečo začne, dotiahne to do konca.

Zuzana Repková

Zuzana Repková

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

Zuzka je študentkou inžinierského štúdia so špecializáciou na podnikový manažment. Popri štúdiu pracuje vo veľkej technologickej firme na oddelení produkt marketingu a venuje sa moderovaniu podcastu zameranému na rôzne biznis, finančné a investičné témy. Veľmi rada rekreačne športuje a miluje cestovanie a objavovanie nových miest.

Adam Spodniak

Adam Spodniak

Univerzita sv. Cyrila a Metoda TrnavaFakulta masmediálnej komunikácie

Adam je proaktívny mladý študent marketingu, ktorý rád objavuje nové príležitosti na rozvoj seba aj ostatných. Fascinujú ho oblasti ako neformálne vzdelávanie, kritické myslenie či sebarozvoj, ktoré sa snaží šíriť medzi ďalších mladých ľudí. Popri druhom ročníku na vysokej škole rád cestuje, zapája sa do rôznych inovatívnych či dobročinných projektov, fotografuje a točí videá.

Barbora Sušienková

Barbora Sušienková

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Baška je študentkou magisterského stupňa marketingovej komunikácie, ktorá má okrem školy a práce, záujem venovať sa tiež veciam, ktoré jej dokážu do života priniesť nové skúsenosti a priateľské kontakty. Má rada hudbu, filmy, diy veci a zaujíma ju tiež ľudská psychika a vesmír.

Zuzana Tóthová

Zuzana Tóthová

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov

Zuzka je pozitívny a aktívny človek so širokou škálou záujmov. Rada sa učí nové veci priamo v praxi a miluje cestovanie. Ľahko sa nadchne pre nové výzvy a svojím entuziazmom dokáže rýchlo nakaziť ostatných. Najviac ju zaujímajú témy neformálneho vzdelávania, sebarozvoja a zdravého životného štýlu.

Timea Vrtíková

Timea Vrtíková

Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach

Timea je ambiciózna študentka gymnázia, ktorá nepozná slovo NUDA. Vždy rada niečo podniká, zapája sa do rôznych vzdelávacích činností, súťaží, či dobrovoľníckych aktivít. Miluje sebarozvoj a žiadnej príležitosti nepovie NIE. Medzi jej záľuby patrí IT svet a pred kamerou sa cíti ako doma.