SKILL IT


SKILL IT je bezplatný päťtýždňový vzdelávací program pre študentov, ktorí chcú napredovať a získať zručnosti potrebné pre úspech v budúcnosti.        

 

Od 11. mája do 15. júna 2021 bude pre vybraných študentov prebiehať séria interaktívnych workshopov zameraných na mäkké zručnosti. Program sa bude konať online, raz týždenne vždy v utorok od 17:00. Každý týždeň bude preberaná jedna z vybraných tém. Účastníci budú počas workshopov rozdelení do skupín, v ktorých budú spoločne diskutovať a plniť zadania na jednotlivé témy. Po absolvovaní získa každý účastník potvrdenie o absolvovaní.

Vzhľadom k obmedzenej kapacite budú do programu vybraní študenti na základe ich vyplnenej prihlášky.

Ďakujeme za vaše prihlášky.

Registrácia do programu SKILL IT bola uzavretá. 

Soft Skills

Mäkké zručnosti zahŕňajú širokú škálu osobnostných vlastností, komunikačných a ľudských schopností, sociálnych postojov a emocionálnej inteligencie. Sú to vlastnosti, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre úspech na pracovisku, a to nielen pre ľudí na vedúcich pozíciách.

 

Soft Skills

Program umožní študentom získať lepší rozhľad a pracovať na svojich mäkkých zručnostiach. Google certifikovaní tréneri im priblížia, prečo je osvojenie si týchto zručností kľúčom k úspechu v budúcnosti, ako v osobnom, tak aj v pracovnom živote.

Soft Skills

Účastníci majú istotu, že budú vypočutí. Počas workshopov sa využijú rôzne interaktívne technológie a metodiky. Samozrejmosťou je práca a diskusia tém v tímoch, ktoré budú vytvorené na základe typov osobností študentov. 

x

Čo získaš účasťou v programe?

 • zažiješ pilotný ročník unikátneho študentského programu od Grow with Google
 • bezplatne sa zúčastníš originálnych a interaktívnych workshopov 
 • na konci získaš potvrdenie o absolvovaní, ktoré môžeš pridať do svojho CV
 • prostredníctvom rôznych zadaní budeš naberať praktické skúsenosti
 • dozvieš sa mnoho nových poznatkov o dôležitých mäkkých zručnostiach
 • spoznáš špičkových odborníkov z radov Google Certified Trainers 
 • načerpáš množstvo zdrojov a užitočných informácií pre tvoj budúci rast
 • budeš pracovať a viesť diskusie v tíme s ďalšími proaktívnymi študentmi 
 • navyše získaš aj Google swag :)

Pre koho je program určený?

 • študenti stredných a vysokých škôl denného/externého štúdia
 • študenti, ktorých vek je minimálne 18 rokov a viac
 • študenti, ktorí majú čas a chuť sa neformálne vzdelávať
 • študenti, ktorí majú pocit, že nemajú dostatok príležitostí
 • študenti, pre ktorých je dôležitý osobnostný rozvoj
 • študenti, ktorí chcú nadobudnúť užitočné zručnosti pre svoju budúcnosť
 • študenti, ktori sa snažia nájsť svoje silné stránky a pracovať na nich
 • študenti, ktori chcú získať kontakty a networkovať Program pre tvoj rast

Sebadôvera

1. #IamRemarkable

11. máj, 17:00 – 19:00

#IamRemarkable je workshop, ktorý organizujú tréneri vyškolení spoločnosťou Google. Workshop ukazuje účastníkom dôležitosť vlastnej propagácie vo svojej kariére či škole a poskytne im nástroje na zlepšovanie tejto zručnosti. V dnešnom svete je samo-propagácia kľúčom k profesionálnemu úspechu. Cieľom workshopu je zvýšiť motiváciu študentov a búrať predsudky spoločenského vnímania sebepropagácie.

Kritické myslenie

2. Critical Thinking

18. máj, 17:00 – 19:00

Kritické myslenie je aktuálne považované za jednu z popredných mäkkých zručností. S rozvojom internetu sa stáva čoraz viac nevyhnutné vedieť rozlíšiť medzi pravdivými a nedôveryhodnými informáciami. Častokrát preváži jedna myšlienka naše racionálne uvažovanie. Počas workshopu zistíš ako efektívne pracovať so svojím mozgom tak, aby si vedel zhodnotiť, čo je a čo nie je manipulácia a klamstvo.

Leadership

3. Leadership

25. máj, 17:00 – 19:00

Byť inšpiratívnym a autentickým lídrom. O tejto téme sa veľa hovorí a ešte viac píše. Nájsť v sebe tento potenciál pomôže rozvinúť tvoju osobnosť a objaviť svoje silné stránky. Na workshope o líderstve sa zoznámiš s možnosťami, ako ho vedieť rozpoznať, ďalej rozvíjať a priviesť k životu. Leadership mindset začína u teba v momente, keď sa stávaš lídrom svojho vlastného života.

Design thinking

4. Design Thinking

1. jún a 2. jún, 17:00–19:00

Na workshope organizovanom v rámci programu New Generation of Founders sa naučíš o metóde, ktorú využíva Google pri vývoji svojich produktov. Design Thinking je metóda riešenia problémov zameraná na používateľa. Začína pochopením jeho potrieb, pokračuje skúmaním inovatívnych riešení a končí testovaním rýchlych prototypov.

Entrepreneurship

5. Entrepreneurship

8. jún, 17:00 – 19:00

Pri podnikaní sa využíva široká škála mäkkých zručností využiteľných ako v bežnom živote, tak aj v iných profesiách. Či už chceš podnikať alebo nie, z tohto workshopu si odnesieš prínosné a užitočné rady, tipy a skvelé nástroje. Lepšie porozumieš dôležitým témam, ako sú personálny branding, budovanie digitálnej stopy či tvorba osobnej vízie.

Online security

6. Online Security

15. jún, 17:00 – 19:00

Online prostredie prináša mnohé príležitostí, ale zároveň aj nebezpečené nástrahy. Vedieť správne a najmä bezpečne používať internet v súčasnosti je častokrát podceňované. Počas posledného workshopu si ukážeme ako správne a bezpečne využívať digitálne technológie. Na záver ťa čaká zhrnutie poznatkov, rozlúčka a špeciálne prekvapenie.

1. Splnenie podmienok pre prijatie

Pred vyplnením formulára sa uisti, že si vhodným uchádzačom pre tento program. Prečítaj si všetky dostupné informácie na našom webe a pozri si často kladené otázky. Je nevyhnutné, aby každý uchádzač bol študentom starším ako 18 rokov a mal časovú kapacitu absolvovať všetky workshopy. 

2. Vyplnenie registračného formulára

Vyplň formulár, poctivo odpovedz na všetky otázky a zapíš všetky potrebné údaje. Pri vypisovaní registrácie sa uisti, že všetky informácie sú správne a pravdivé. Je dôležité, aby si nám povedal/a niečo o sebe a o tom, prečo sa chceš programu zúčastniť.

3. Priebeh výberového procesu

Program SKILL IT má limitovaný počet účastníkov a z tohto dôvodu budú uchádzači prijímaní na základe kvality vyplneného formulára. Každá registrácia bude starostlivo zvážená a budeme vyberať uchádzačov, pre ktorých prijatie bude znamenať vysoký prínos.

4. Výsledok výberového procesu

Prihlášky sú prijímané do 30. apríla 2021 23:59. Každý uchádazač dostane do 4 pracovných dní od ukončenia registrácie e-mailovú správu o výsledku výberového procesu. V správe dostane ďalšie inštrukcie a informácie o termínoch workshopov. Kontaktovaní budú vybraní aj nevybraní uchádzači. Pre istotu odporúčame skontrolovať si zložku Spam v tvojom emailovom účte. 

5. SKILL IT 'TILL YOU FEEL IT

Po splnení všetkých podmienok prijatia sa staneš účastníkom pilotného ročníka vzdelávacieho programu SKILL IT. Nezabudni, že každý vybraný uchádzač sa musí do programu pre jeho úspešné absolvovanie zapojiť na 100%.

V prípade, že ti niečo nie je jasné alebo máš otázku, kontaktuj nás prosím na e-mailovej adrese ambasador@gwgacademy.online.

 

Program je iniciatívou Grow with Google Student Ambassadors, ktorí pripravili a zorganizovali tento program pre všetkých študentov, ktorí by chceli získať nové príležitosti. V aktuálnej situácií, kedy nemôžu vzdelávať svojich spolužiakov a rovesníkov v škole, sa rozhodli, že takýmto spôsobom prinesú slovenským študentom neformálne vzdelávanie v online podobe.

Napriek tomu, že vzdelávanie prebehne online, bude v sviežej a pútavej podobe. Každá lekcia bude okrem teoretickej prednášky obsahovať rôzne interaktívne aktivity, prácu v tíme a diskutovanie jednotlivých tém.

Ambasádori sa prostredníctvom programu snažia poukázať na nevyhnutnosť získavania mäkkých zručností. Popri tvrdých zručnostiach tieto zručnosti zohrávajú poprednú rolu pri úspešnom uplatnení absolventa akéhokoľvek štúdia na budúcom trhu práce.

Kto sú to Grow with Google Student Ambassadors?

Ambasádori sú nadšení a aktívni študenti, ktorí pomáhajú vzdelávať a rozvíjať Slovensko. Sú to mladí aktívni ľudia, ktorí študujú na strednej alebo vysokej škole, majú skúsenosti s organizovaním akcií alebo dobrovoľníctvom. Zároveň sa podieľajú na aktivitách slovenského Googlu a spolu s ním šíria vedomosti o digitálnom marketingu a potrebe digitálnych zručností do budúcna.

Viac informácií nájdeš tu.

Grow with Google je globálna iniciatíva, ktorej cieľom je vytvoriť viac príležitostí pre všetkých. Poskytuje bezplatné kurzy, nástroje a školenia či už online alebo offline, ktoré ľuďom pomáhajú získavať tie správne zručnosti, aby si našli prácu, posunuli svoju kariéru či nakopli svoje podnikanie.

Viac informácii nájdeš na: www.growwithgoogle.sk

Tento program pre vás pripravili:

Grow with Google Student Ambassadors