digital_40_danang

Xây dựng một thương hiệu dễ nhớ - Chiến lược truyền thông trên mạng xã hội

Các gợi ý về cách làm thương hiệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các lưu ý về màu sắc, hình ảnh và tính nhất quán để nhận diện thương hiệu. Giới thiệu về các kênh tiếp thị kỹ thuật số chính và cách sử dụng để xây dựng chiến lược truyền thông trực tuyến.

Tạo một website đơn giản - Tăng hiển diện doanh nghiệp trên Google

Tìm hiểu cách tạo website cơ bản, thêm chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và đăng ký trang web của bạn trên Google. Tìm hiểu cách bắt đầu hiển thị trên Google Doanh Nghiệp của tôi và các cách khác giúp doanh nghiệp của bạn hiển thị nhiều hơn trên Google.

Tăng hiển diện doanh nghiệp trên tìm kiếm - Hiểu về doanh nghiệp từ các dữ liệu

Tìm hiểu về cách thức xuất hiện trên tìm kiếm và bắt đầu quảng cáo doanh nghiệp của bạn đến người dùng nhiều hơn. Khám phá cách đọc và diễn giải dữ liệu đúng cách để hiểu về khách hàng và doanh nghiệp của bạn, để đưa ra các kế hoạch phù hợp giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Womenwill | Thách thức và cơ hội của phái nữ trong cuộc Cách mạng CN 4.0 - Phái nữ và kỹ năng lãnh đạo

Tìm hiểu về những thách thức và cả những cơ hội cho phụ nữ trong thời đại mới để phát triển khả năng của bạn. Kiến thức về các kỹ năng lãnh đạo cần thiết trong việc quản lý doanh nghiệp.