Danh sách các môn học:

  Mã môn học                                  Tên bài học Thời lượng

        B1

Bắt đầu một doanh nghiệp như thế nào - Phần 1 Sắp phát hành 
         B2 Bắt đầu một doanh nghiệp như thế nào - Phần 2 Sắp phát hành 
         B3 Bắt đầu một doanh nghiệp như thế nào - Phần 3 Sắp phát hành 
         B4 Bắt đầu một doanh nghiệp như thế nào - Phần 4 Sắp phát hành 
         B5 Bắt đầu một doanh nghiệp như thế nào - Phần 5 Sắp phát hành 
         B6 Xây dựng một thương hiệu dễ nhớ          90p
         B7 Phân biệt giữa kênh truyền thống và kênh trực tuyến Sắp phát hành 
         B8 Lên kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số: làm chủ các kênh truyền thông trực tuyến          90p
         B9 Lên kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số: 6 bước cơ bản          90p
         I1 Xây dựng một website chất lượng           90p
         I2 Tạo hiện diện doanh nghiệp trên Google          90p
         I3 Hiểu và kết nối với khách hàng qua các phương tiện điện tử Sắp phát hành 
         I4 Giới thiệu về quảng cáo điện tử     Sắp phát hành 
         I5 Giới thiệu về Google Ads Sắp phát hành 
         I6 Phát triển kinh doanh bằng hoạt động tiếp thị qua email Sắp phát hành 
         I7 Xây dựng chiến lược truyền thông trên mạng xã hội Sắp phát hành 
         I8 Viết nội dung thu hút khách hàng trên mạng xã hội Sắp phát hành 
         A1 Thu hút khách hàng bằng video trực tuyến      Sắp phát hành 
         A2 Tiếp thị hiệu quả trên Youtube Sắp phát hành 
         A3 Mẹo đo lường mức độ thành công trực tuyến 90p
         A4 Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng 90p
         A5 Hành trình trải nghiệm khách hàng và các kênh Omni Sắp phát hành 
         W1 Cơ hội và thách thức của phụ nữ thời CMCN 4.0   90p
         W2 Những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo 45p
         S1 Giới thiệu về trang tính bảng trực tuyến 45p
         S2 Làm việc hiệu qủa với trang trình bày trực tuyến 45p
         S3 Kỹ năng thể hiện bản thân Sắp phát hành