1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  CHỦ NHẬT
  • [Workshop Thực Hành] XÂY DỰNG MỘT WEBSITE CHẤT LƯỢNGTạo được một website. Phân biệt các loại giao diện hiển thị của website. Đặc điểm tạo lên lợi thế của thiết bị di động. Xác định 5 yếu tố cơ bản để xây dựng lên một website đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và phục vụ tốt cho người sử dụng.
   31-03-2019 9:00 - 10:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  • [Workshop Thực Hành] TẠO HIỂN THỊ DOANH NGHIỆP TRÊN GOOGLEPhương pháp đưa doanh nghiệp của bạn lên google tìm kiếm. Thấu hiểu giá trị của GMB mang tới cho doanh nghiệp. Hướng dẫn chi tiết đăng ký trải nghiệm tài khoản GMB. Mẹo để được Google xác nhận địa chỉ.
   31-03-2019 10:45 - 12:15 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  • [Workshop Thực Hành] MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾNNắm được danh sách các công cụ đo lường. Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống. Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.
   31-03-2019 13:30 - 15:00 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  • [Workshop Thực Hành] SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNGKhám phá cách đọc và diễn giải dữ liệu đúng cách để hiểu về khách hàng và doanh nghiệp của bạn, để đưa ra các kế hoạch phù hợp giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.
   31-03-2019 15:15 - 16:45 31 Trần Phú, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Da Nang
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.