1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  B7-online-vs-offline
  • PHÂN BIỆT GIỮA KÊNH TRUYỀN THỐNG VÀ KÊNH TRỰC TUYẾN Kể tên những kênh truyền thống và kênh trực tuyến Biết được lợi ích của từng kênh Biết khi nào dùng kênh truyền thông thích hợp
   17-09-2019 18:00 - 19:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  A5-customer-journey-mapping-and-omni-channel
  • HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG VÀ CÁC KÊNH OMNI Biết đâu là điểm tiếp cận khách hàng Nắm được hành trình khách hàng Biết 5 bước vẽ bản đồ hành trình khách hàng Nắm được kênh Omni là gì Xác định tại sao tiếp thị kênh Omni lại quan trọng trong kinh doanh So sánh kênh Omni và đa kênh Liệt kê những bước chính của chiến lược tiếp thị kênh Omni
   17-09-2019 19:45 - 21:15 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.