1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  B8-digital-marketing-plan-part-1
  • LÊN KẾ HOẠCH TIẾP THỊ KỸ SỐ: LÀM CHỦ CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN Hiểu được những lợi ích do Truyền thông Kỹ thuật số mang lại cho doanh nghiệp - Hiểu về các kênh Truyền thông kỹ thuật số - Biết cách phân tích và đánh giá để chọn lựa chính xác kênh truyền thông Kỹ thuật số cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp
   21-05-2019 18:00 - 19:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  B9-digital-marketing-plan-part-2
  • 6 BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ Xây dựng được một kế hoạch Truyền thông Kỹ thuật số cho doanh nghiệp chỉ bằng 6 bước cơ bản - Biết cách thiết lập mục tiêu SMART để đo lường hiệu quả sau khi đầu tư Truyền thông Kỹ thuật số
   21-05-2019 19:45 - 21:15 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  I1-how-create-a-quality-website
  • XÂY DỰNG MỘT WEBSITE CHẤT LƯỢNG Tạo được một website. Phân biệt các loại giao diện hiển thị của website. Đặc điểm tạo lên lợi thế của thiết bị di động. Xác định 5 yếu tố cơ bản để xây dựng lên một website đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và phục vụ tốt cho người sử dụng.
   26-05-2019 9:00 - 10:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  I2-how-to-make-your-business-visible-on-Google
  • TẠO HIỂN THỊ DOANH NGHIỆP TRÊN GOOGLE Phương pháp đưa doanh nghiệp của bạn lên google tìm kiếm. Thấu hiểu giá trị của GMB mang tới cho doanh nghiệp. Hướng dẫn chi tiết đăng ký trải nghiệm tài khoản GMB. Mẹo để được Google xác nhận địa chỉ.
   26-05-2019 10:45 - 12:15 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  A3-tips-to-measure-online-success
  • MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾN "Nắm được danh sách các công cụ đo lường. Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống. Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp. "
   23-05-2019 18:00 - 19:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  • MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾN "Nắm được danh sách các công cụ đo lường. Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống. Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp. "
   25-05-2019 9:00 - 10:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  A4-how-to-collect-and-interpret-data-real-time-for-growth
  • SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Khám phá cách đọc và diễn giải dữ liệu đúng cách để hiểu về khách hàng và doanh nghiệp của bạn, để đưa ra các kế hoạch phù hợp giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.
   23-05-2019 19:45 - 21:15 31 Trần Phú, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Da Nang
  • SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Khám phá cách đọc và diễn giải dữ liệu đúng cách để hiểu về khách hàng và doanh nghiệp của bạn, để đưa ra các kế hoạch phù hợp giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.
   25-05-2019 10:45 - 12:15 31 Trần Phú, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Da Nang
  W2-leadership-skills
  • NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ LÃNH ĐẠO Ứng dụng được các kỹ năng để phát triển năng lực lãnh đạo.
   22-05-2019 18:00 - 19:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  S1-spreadsheet-for-beginner
  • GIỚI THIỆU VỀ TRANG TÍNH TRỰC TUYẾN Biết lợi ích của Google Spreadsheet mang lại cho doanh nghiệp. Biết cách áp dụng các công thức hay hàm để tính toán; bảo vệ trang tính; chia sẻ và cộng tác với mọi người.
   22-05-2019 19:45 - 20:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  S2-presentation-for-work
  • LÀM VIỆC HIỆU QUẢ VỚI TRANG TRÌNH BÀY TRỰC TUYẾN Biết lợi ích của Google Slides mang lại cho doanh nghiệp. Biết cách tạo một bản trình bày hiệu quả; tạo sự tự tin và cách thuyết trình trước đám đông.
   22-05-2019 20:30 - 21:15 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.