1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  B8-digital-marketing-plan-part-1
  • LÊN KẾ HOẠCH TIẾP THỊ KỸ SỐ: LÀM CHỦ CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN Hiểu được những lợi ích do Truyền thông Kỹ thuật số mang lại cho doanh nghiệp - Hiểu về các kênh Truyền thông kỹ thuật số - Biết cách phân tích và đánh giá để chọn lựa chính xác kênh truyền thông Kỹ thuật số cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp
   23-07-2019 18:00 - 19:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  B9-digital-marketing-plan-part-2
  • 6 BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ Xây dựng được một kế hoạch Truyền thông Kỹ thuật số cho doanh nghiệp chỉ bằng 6 bước cơ bản - Biết cách thiết lập mục tiêu SMART để đo lường hiệu quả sau khi đầu tư Truyền thông Kỹ thuật số
   23-07-2019 19:45 - 21:15 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  I7-social-media-strategy
  • XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI hấu hiểu thị trường rộng lớn của mạng xã hội Hiểu đuợc cách hoạt động của từng mạng xã hội khác nhau Biết cách xây dựng chiến lược bằng 5 bước
   25-07-2019 18:00 - 19:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  I8-how-to-write-content-for-social-media
  • VIẾT NỘI DUNG THU HÚT KHÁCH HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI Định hình thương hiệu của bạn trên mạng xã hội Viết bài trên mạng xã hội Sử dụng các công cụ tiếp thị nội dung Biết được 4 bước giúp bạn phát triển tiếng nói thương hiệu
   25-07-2019 19:45 - 21:15 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  A3-tips-to-measure-online-success
  • MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾN "Nắm được danh sách các công cụ đo lường. Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống. Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp. "
   27-07-2019 9:00 - 10:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  A4-how-to-collect-and-interpret-data-real-time-for-growth
  • SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Khám phá cách đọc và diễn giải dữ liệu đúng cách để hiểu về khách hàng và doanh nghiệp của bạn, để đưa ra các kế hoạch phù hợp giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.
   27-07-2019 10:45 - 12:15 31 Trần Phú, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Da Nang
  S2-presentation-for-work
  • LÀM VIỆC HIỆU QUẢ VỚI TRANG TRÌNH BÀY TRỰC TUYẾN Biết lợi ích của Google Slides mang lại cho doanh nghiệp. Biết cách tạo một bản trình bày hiệu quả; tạo sự tự tin và cách thuyết trình trước đám đông.
   24-07-2019 18:00 - 19:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  S3-self-promotion-skills
  • KỸ NĂNG THỂ HIỆN BẢN THÂN Hiểu đúng từ “Thể hiện giá trị bản thân”. Loại bỏ những rào cản hệ thống, cá nhân và thành kiến vô thức về việc thể hiện giá trị bản thân. Đánh giá được năng lực và thành tích của bản thân. Biết cách thể hiện giá trị bản thân một cách đúng đắn và tự nhiên
   24-07-2019 19:45 - 21:15 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Da Nang
  B2-starting-your-business-p2
  • ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT DOANH NGHIỆP (P2) Hiểu rõ nghiên cứu thị trường là gì Nhận biết nhu cầu, ước muốn và khả năng chi trả của khách hàng Biết đánh giá tính khả thi của ý tưởng
   28-07-2019 9:00 - 10:30 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  B4-starting-your-business-p4
  • ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT DOANH NGHIỆP (P4) Hiểu rõ cách thu hút khách hàng Hiểu rõ thế nào là giá trị cốt lõi mà bản thân doanh nghiệp có thể cung cấp Hiểu rõ những khái niệm marketing cơ bản
   28-07-2019 10:45 - 12:15 Tầng 3, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.