1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

  B1-starting-your-business-p1
  • Để bắt đầu một doanh nghiệp Hiểu các bước liên quan đến việc bắt đầu doanh nghiệp Thử nghiệm việc tạo áp lực ra ý tưởng kinh doanh và khả năng thành công khi triển khai Hiểu quy trình tạo ra ý tưởng kinh doanh Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động
   18-09-2019 18:30 - 19:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  B2-starting-your-business-p2
  • Để bắt đầu một doanh nghiệp Hiểu rõ nghiên cứu thị trường là gì Nhận biết nhu cầu, ước muốn và khả năng chi trả của khách hàng Biết đánh giá tính khả thi của ý tưởng
   18-09-2019 19:30 - 20:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  B3-starting-your-business-p3
  • Để bắt đầu một doanh nghiệp Hiểu rõ cấu trúc pháp lý là gì Hiểu rõ tầm quan trọng của doanh thu và tài chính trong đơn vị Biết đưa ra những điểm mạnh, yếu, xác định những cơ hội và nguy cơ để xây dựng chiến lược kinh doanh
   18-09-2019 20:30 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  B4-starting-your-business-p4
  • Để bắt đầu một doanh nghiệp Hiểu rõ cách thu hút khách hàng Hiểu rõ thế nào là giá trị cốt lõi mà bản thân doanh nghiệp có thể cung cấp Hiểu rõ những khái niệm marketing cơ bản
   20-09-2019 18:30 - 19:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  B5-starting-your-business-p5
  • Để bắt đầu một doanh nghiệp Hiểu rõ cách phát triển doanh nghiệp trường tồn Hiểu rõ sự tồn tại và vòng đời doanh nghiệp Hiểu rõ cách trình bày thu hút giới đầu tư
   20-09-2019 19:30 - 20:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  B6-how-to-build-a-memorable-brand
  • Xây Dựng Một Thương Hiệu Dễ Nhớ Biết lợi ích của việc xây dựng thương hiệu và định nghĩa được “thương hiệu” cho doanh nghiệp của mình Phân biệt thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu bằng thị giác Phân biệt được logo đẹp và logo tốt, hiểu rõ 6 yếu tố cơ bản tạo lên được 1 logo tốt Hiểu rõ giải pháp tạo ra logo chi phí thấp khi doanh nghiệp còn nhỏ Biết và vận dụng được kinh nghiệm thuê đơn vị thiết kế riêng
   13-07-2019 13:30 - 15:00 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Xây Dựng Một Thương Hiệu Dễ Nhớ Biết lợi ích của việc xây dựng thương hiệu và định nghĩa được “thương hiệu” cho doanh nghiệp của mình Phân biệt thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu bằng thị giác Phân biệt được logo đẹp và logo tốt, hiểu rõ 6 yếu tố cơ bản tạo lên được 1 logo tốt Hiểu rõ giải pháp tạo ra logo chi phí thấp khi doanh nghiệp còn nhỏ Biết và vận dụng được kinh nghiệm thuê đơn vị thiết kế riêng
   20-09-2019 20:30 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  B7-online-vs-offline
  • Hành trình khách hàng đến từ kênh truyền thống và kênh trực tuyến Kể tên những kênh truyền thống và kênh trực tuyến Biết được lợi ích của từng kênh Biết khi nào dùng kênh truyền thông thích hợp
   21-09-2019 13:30 - 14:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  B8-digital-marketing-plan-part-1
  • Làm chủ các kênh truyền thông trực tuyến Hiểu và vận dụng được 6 kênh truyền thông trực tuyến cơ bản (sử dụng tài khoản đã có sẵn) Sử dụng được Google Trends Phân loại: Paid: Tiếp thị trả tiền Owned: Các kênh thuộc sở hữu của doanh nghiệp Earned: Các thảo luận tự nhiên của khách hàng Sử dụng các kênh tiếp thị phù hợp với hành trình mua hàng của khách hàng Nhìn thấy - Cân nhắc - Hành động - Chăm sóc (SEE - THINK - DO - CARE)
   21-09-2019 14:30 - 15:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  B9-digital-marketing-plan-part-2
  • Sáu bước xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số - FULL Tự xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp của mình Xác định mục tiêu-Phân tích ngân sách và nguồn lực-Phân tích được khách hàng tiềm năng-Lợi ích từng kênh truyền thông và lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có-Lập kế hoạch hành động-Xây dựng mục tiêu SMART Công cụ hỗ trợ: One Sheet CRM,Google Analytics,GMB
   09-07-2019 20:00 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Sáu bước xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số - FULL Tự xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp của mình Xác định mục tiêu-Phân tích ngân sách và nguồn lực-Phân tích được khách hàng tiềm năng-Lợi ích từng kênh truyền thông và lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có-Lập kế hoạch hành động-Xây dựng mục tiêu SMART Công cụ hỗ trợ: One Sheet CRM,Google Analytics,GMB
   15-07-2019 20:00 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Sáu bước xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số - FULL Tự xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp của mình Xác định mục tiêu-Phân tích ngân sách và nguồn lực-Phân tích được khách hàng tiềm năng-Lợi ích từng kênh truyền thông và lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có-Lập kế hoạch hành động-Xây dựng mục tiêu SMART Công cụ hỗ trợ: One Sheet CRM,Google Analytics,GMB
   23-07-2019 20:00 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Sáu bước xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số - FULL Tự xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp của mình Xác định mục tiêu-Phân tích ngân sách và nguồn lực-Phân tích được khách hàng tiềm năng-Lợi ích từng kênh truyền thông và lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có-Lập kế hoạch hành động-Xây dựng mục tiêu SMART Công cụ hỗ trợ: One Sheet CRM,Google Analytics,GMB
   30-07-2019 20:00 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Sáu bước xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số - FULL Tự xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp của mình Xác định mục tiêu-Phân tích ngân sách và nguồn lực-Phân tích được khách hàng tiềm năng-Lợi ích từng kênh truyền thông và lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có-Lập kế hoạch hành động-Xây dựng mục tiêu SMART Công cụ hỗ trợ: One Sheet CRM,Google Analytics,GMB
   07-08-2019 20:00 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Sáu bước xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số - FULL Tự xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp của mình Xác định mục tiêu-Phân tích ngân sách và nguồn lực-Phân tích được khách hàng tiềm năng-Lợi ích từng kênh truyền thông và lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có-Lập kế hoạch hành động-Xây dựng mục tiêu SMART Công cụ hỗ trợ: One Sheet CRM,Google Analytics,GMB
   24-08-2019 15:00 - 16:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Sáu bước xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số - FULL Tự xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp của mình Xác định mục tiêu-Phân tích ngân sách và nguồn lực-Phân tích được khách hàng tiềm năng-Lợi ích từng kênh truyền thông và lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có-Lập kế hoạch hành động-Xây dựng mục tiêu SMART Công cụ hỗ trợ: One Sheet CRM,Google Analytics,GMB
   03-09-2019 20:00 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Sáu bước xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số - FULL Tự xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp của mình Xác định mục tiêu-Phân tích ngân sách và nguồn lực-Phân tích được khách hàng tiềm năng-Lợi ích từng kênh truyền thông và lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có-Lập kế hoạch hành động-Xây dựng mục tiêu SMART Công cụ hỗ trợ: One Sheet CRM,Google Analytics,GMB
   09-09-2019 20:30 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Sáu bước xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số Tự xây dựng kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp của mình Xác định mục tiêu-Phân tích ngân sách và nguồn lực-Phân tích được khách hàng tiềm năng-Lợi ích từng kênh truyền thông và lựa chọn cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có-Lập kế hoạch hành động-Xây dựng mục tiêu SMART Công cụ hỗ trợ: One Sheet CRM,Google Analytics,GMB
   21-09-2019 15:30 - 16:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  W1-opportunity-and-challenge
  • Cơ hội và thách thức của phụ nữ thời CMCN 4.0 - FULL Hiểu được về bất bình đẳng giới Giải quyết được các vấn để gây ra do rào cản hệ thống và cá nhân Biết cách vượt qua sự sợ hãi và các thành kiến vô thức để theo đuổi ước mơ của mình Đánh giá được năng lực của bản thân để rút ngắn khoảng cách về thu nhập Biết cách trở thành người phụ nữ tự tin, bản lĩnh, thích ứng với sự thay đổi của xã hội .
   15-09-2019 9:00 - 10:00 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Cơ hội và thách thức của phụ nữ thời CMCN 4.0 Hiểu được về bất bình đẳng giới Giải quyết được các vấn để gây ra do rào cản hệ thống và cá nhân Biết cách vượt qua sự sợ hãi và các thành kiến vô thức để theo đuổi ước mơ của mình Đánh giá được năng lực của bản thân để rút ngắn khoảng cách về thu nhập Biết cách trở thành người phụ nữ tự tin, bản lĩnh, thích ứng với sự thay đổi của xã hội .
   21-09-2019 9:00 - 10:00 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  W2-leadership-skills
  • Những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo - FULL Biết cách trở thành người phụ nữ tự tin, bản lĩnh, thích ứng với sự thay đổi của xã hội . Ứng dụng được các kỹ năng để phát triển năng lực lãnh đạo, từ đó đóng góp cho tổ chức, cho cộng đồng
   15-09-2019 10:00 - 11:00 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo Biết cách trở thành người phụ nữ tự tin, bản lĩnh, thích ứng với sự thay đổi của xã hội . Ứng dụng được các kỹ năng để phát triển năng lực lãnh đạo, từ đó đóng góp cho tổ chức, cho cộng đồng
   21-09-2019 10:00 - 11:00 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  I2-how-to-make-your-business-visible-on-Google
  • Tạo hiện diện doanh nghiệp trên Google - FULL Google seach - Kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả. Phương pháp đưa doanh nghiệp của bạn lên google tìm kiếm. Thấu hiểu giá trị của google my business mang tới cho doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp nổi bật trên seach, tiếp cận tập khách hàng khám phá. Chăm sóc và tăng nhận diện của khách hàng khi tìm đến doanh nghiệp.Làm sao để xây dựng một trang Google my business thu hút được khách hàng tiềm năng ...
   11-09-2019 20:30 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Tạo hiện diện doanh nghiệp trên Google Google seach - Kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả. Phương pháp đưa doanh nghiệp của bạn lên google tìm kiếm. Thấu hiểu giá trị của google my business mang tới cho doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp nổi bật trên seach, tiếp cận tập khách hàng khám phá. Chăm sóc và tăng nhận diện của khách hàng khi tìm đến doanh nghiệp.Làm sao để xây dựng một trang Google my business thu hút được khách hàng tiềm năng ...
   16-09-2019 20:30 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  I7-social-media-strategy
  • Xây dựng chiến lược truyền thông trên mạng xã hội Thấu hiểu thị trường rộng lớn của mạng xã hội Hiểu đuợc cách hoạt động của từng mạng xã hội khác nhau Biết cách xây dựng chiến lược bằng 5 bước
   17-09-2019 18:30 - 19:30 Hà Nội
  I8-how-to-write-content-for-social-media
  • Viết nội dung thu hút khách hàng trên mạng xã hội Định hình thương hiệu của bạn trên mạng xã hội Viết bài trên mạng xã hội Sử dụng các công cụ tiếp thị nội dung Biết được 4 bước giúp bạn phát triển tiếng nói thương hiệu
   17-09-2019 19:30 - 20:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  A1-storytelling-through-videos
  • Thu hút khách hàng bằng video trực tuyến - FULL Hiểu được tầm quan trọng của việc tiếp thị thông qua video trên Youtube. Biết các quy trình cần làm để tạo ra được một video. Có thể tự tạo và trang trí kênh Youtube cho bản thân & doanh nghiệp.
   11-09-2019 18:30 - 19:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Thu hút khách hàng bằng video trực tuyến Hiểu được tầm quan trọng của việc tiếp thị thông qua video trên Youtube. Biết các quy trình cần làm để tạo ra được một video. Có thể tự tạo và trang trí kênh Youtube cho bản thân & doanh nghiệp.
   16-09-2019 18:30 - 19:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  A2-youtube-for-performance-101
  • Tiếp thị hiệu quả trên Youtube - FULL Biết cách tối ưu hóa kênh Youtube để đạt được kết quả tiếp thị hiệu quả Nắm được các định dạng quảng cáo phổ biến trên Youtube để lựa chọn hình thức phù hợp với doanh nghiệp Biết cách đo lường hiệu quả việc tiếp thị thông qua Youtube
   11-09-2019 19:30 - 20:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Tiếp thị hiệu quả trên Youtube Biết cách tối ưu hóa kênh Youtube để đạt được kết quả tiếp thị hiệu quả Nắm được các định dạng quảng cáo phổ biến trên Youtube để lựa chọn hình thức phù hợp với doanh nghiệp Biết cách đo lường hiệu quả việc tiếp thị thông qua Youtube
   16-09-2019 19:30 - 20:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  A3-tips-to-measure-online-success
  • Mẹo đo lường mức độ thành công của trực tuyến - FULL Nắm được danh sách công cụ đo lường. Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống. Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   13-09-2019 18:30 - 19:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Mẹo đo lường mức độ thành công của trực tuyến Nắm được danh sách công cụ đo lường. Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống. Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   19-09-2019 18:30 - 19:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  A4-how-to-collect-and-interpret-data-real-time-for-growth
  • Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng - FULL Mục tiêu khi làm online là quan trọng Nắm rõ khái niệm REAN-Reach-Engage-Activate-Nurture Hiểu dữ liệu do các công cụ thu thập Biết cách ra quyết định dựa trên dữ liệu đã hiểu Phân tích case study cụ thể của một cửa hàng
   13-09-2019 19:30 - 20:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng Mục tiêu khi làm online là quan trọng Nắm rõ khái niệm REAN-Reach-Engage-Activate-Nurture Hiểu dữ liệu do các công cụ thu thập Biết cách ra quyết định dựa trên dữ liệu đã hiểu Phân tích case study cụ thể của một cửa hàng
   19-09-2019 19:30 - 20:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  A6-tips-to-measure-online-success
  • Mẹo đo lường mức độ thành công của trực tuyến - P2 - FULL Nắm được danh sách công cụ đo lường. Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống. Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   13-09-2019 20:30 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Mẹo đo lường mức độ thành công của trực tuyến - P2 Nắm được danh sách công cụ đo lường. Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống. Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   19-09-2019 20:30 - 21:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  S1-spreadsheet-for-beginner
  • Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Google Spreadsheet - FULL Biết lợi ích của Google Spreadsheet mang lại cho doanh nghiệp . Biết cách áp dụng các công thức hay hàm để tính toán .Biết cách bảo vệ trang tính . Biết cách chia sẽ và cộng tác với mọi người.
   15-09-2019 13:30 - 15:00 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  S2-presentation-for-work
  • Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Google Presentation - FULL Biết lợi ích của Google Slides mang lại cho doanh nghiệp. Biết cách tạo một bản trình bày . Biết cách tạo sự tự tin và cách thuyết trình trước đám đông .
   15-09-2019 15:00 - 16:30 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  S3-self-promotion-skills
  • Kỹ năng thể hiện bản thân Hiểu đúng từ “Thể hiện giá trị bản thân”. Loại bỏ những rào cản hệ thống, cá nhân và thành kiến vô thức về việc thể hiện giá trị bản thân. Đánh giá được năng lực và thành tích của bản thân. Biết cách thể hiện giá trị bản thân một cách đúng đắn và tự nhiên
   15-09-2019 11:00 - 12:00 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
  • Kỹ năng thể hiện bản thân Hiểu đúng từ “Thể hiện giá trị bản thân”. Loại bỏ những rào cản hệ thống, cá nhân và thành kiến vô thức về việc thể hiện giá trị bản thân. Đánh giá được năng lực và thành tích của bản thân. Biết cách thể hiện giá trị bản thân một cách đúng đắn và tự nhiên
   21-09-2019 11:00 - 12:00 Phòng 601B, Tầng 6, Lake View Building Giảng Võ, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Hà Nội
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.