Chính sách quảng cáo Admob và quy trình khiếu nại

Tham gia thảo luận cùng các chuyên gia Google Admob vào hồi 15:00 ngày 26 tháng 03 năm 2019, để cùng thảo luận về các chủ đề:
1. Cách đặt quảng cáo biểu ngữ (banner), quảng cáo xen kẽ (Interstitial)
2. Quy trình khiếu nại
3. Hỏi và đáp (Q&A) (nếu còn thời gian)

Vui lòng điền thông tin đăng ký (Email) để nhận link livestream.
Link livestream sẽ được gửi 15 phút trước khi buổi toạ đàm bắt đầu.

Registration

Already registered? Manage your registration & details.

1
Email

Required fields are marked with an asterisk
2 RSVP
3 Your details
4 Confirmation