Mikä kuluttajia kiinnostaa?

Haluatko ymmärtää paremmin sesonkien vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen ja saada paikallista tietoa siitä, mitä suomalaiset hakevat verkosta tiettyinä vuoden aikoina? Tutustu Googlen kuukausi- ja toimialakohtaisiin katsauksiin ja hyödynnä sesonki- ja kasvutrendit esimerkiksi mainonnan suunnittelussa.

Toimialatrendit
Kuukausitrendit Suomessa

Ota hyöty irti Google Trends -työkalusta

Tarvitsetko lisää työkaluja hakutrendien tutkimista varten? Google Trends on monipuolinen työkalu ilmiöiden tutkimista varten, ja löydät sieltä tietoa muun muassa seuraavista osa-alueista:

1) Ajankohta: milloin kuluttajakysyntä on korkeimmillaan

2) Top ja nousevat hakutrendit: tutki relevanttia sanastoa

3) Alue: millä alueella kysyntä on suhteellisesti suurin