Schedule

8:30         Xác minh thông tin và check-in
9:00         Giới thiệu và Keynote
9:30         Google Search hoạt động như thế nào
10:00       Google Search có gì mới


10:45       GIẢI LAO


11:00       Mang lại trải nghiệm tốt hơn cho tất cả người dùng
11:30       Search Console


12:00      ĂN TRƯA


13:00       Cùng hướng đến một thế giới Web an toàn hơn
14:15       Những giả thuyết về SEO: Đúng hay Sai
14:45       Hãy cùng nói về Liên Kết


15:15       GIẢI LAO 


15:30       Thảo luận tương tác, Hỏi và Trả lời với các chuyên gia
17:00       Bế mạc và chụp hình